17 min

SIL21 ซื้อของราคาเต็ม ตอนลดราคาขอเยียวยาได้ไหม‪?‬ Social-in-Law

    • Society & Culture

กลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทเจ้าของสิทธิ์การขายรถยนต์ชื่อดังยี่ห้อหนึ่ง ออกมาประกาศยุติการทำตลาดในประเทศไทย ทำให้มีแคมเปญหั่นราคาจำหน่ายรถยนต์ลงมาครึ่งหนึ่ง เกิดเป็นกระแสความไม่พอใจจากคนที่ซื้อไปในราคาเต็ม จนมีการออกมาเรียกร้องการเยียวยา และขอค่าส่วนต่างคืนทนายโจจะมาตอบชัด ว่าในแง่ของกฎหมาย สามารถฟ้องขอค่าส่วนต่างคืนได้หรือไม่ รวมถึงมาอธิบายความหมายของสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมาย#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney

กลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทเจ้าของสิทธิ์การขายรถยนต์ชื่อดังยี่ห้อหนึ่ง ออกมาประกาศยุติการทำตลาดในประเทศไทย ทำให้มีแคมเปญหั่นราคาจำหน่ายรถยนต์ลงมาครึ่งหนึ่ง เกิดเป็นกระแสความไม่พอใจจากคนที่ซื้อไปในราคาเต็ม จนมีการออกมาเรียกร้องการเยียวยา และขอค่าส่วนต่างคืนทนายโจจะมาตอบชัด ว่าในแง่ของกฎหมาย สามารถฟ้องขอค่าส่วนต่างคืนได้หรือไม่ รวมถึงมาอธิบายความหมายของสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมาย#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney

17 min

Top Podcasts In Society & Culture

THE STANDARD
FAROSE podcast
karunabuakamsri
Salmon Podcast
CHANGE2561
Mission To Pluto Media