40 min

Spin-off series: ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว | สารคดี-ชีวิต: ชีวิตของนักเขียนสารคดี | Salmonsa Salmonsay

    • Books

หากพูดถึงพื้นที่งานเขียนสารคดีของประเทศไทยในทุกวันนี้ ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นดินแดนขนาดเล็ก อาจด้วยเหตุผลเรื่องระยะเวลาและทุนทรัพย์ ทำให้การผลิตงานประเภทดังกล่าวพบเห็นได้ยากขึ้น
แต่ ‘ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย’ กลับมุ่งมั่นก้าวเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้อย่างเต็มใจ จนกลายเป็นนักเขียนสารคดีรุ่นใหม่ที่เล่าเรื่องราวของผู้คนในสังคมได้อย่างน่าจับตามอง
Salmonsay จึงชวนปาณิสมาพูดคุยถึงเบื้องหลังของการเป็นคนทำสารคดี ความหวังของการทำงานประเภทนี้ และสิ่งที่อยากสื่อสารผ่าน ‘ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว’ หนังสือสารคดีเล่มแรกของเธอ
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

หากพูดถึงพื้นที่งานเขียนสารคดีของประเทศไทยในทุกวันนี้ ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นดินแดนขนาดเล็ก อาจด้วยเหตุผลเรื่องระยะเวลาและทุนทรัพย์ ทำให้การผลิตงานประเภทดังกล่าวพบเห็นได้ยากขึ้น
แต่ ‘ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย’ กลับมุ่งมั่นก้าวเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้อย่างเต็มใจ จนกลายเป็นนักเขียนสารคดีรุ่นใหม่ที่เล่าเรื่องราวของผู้คนในสังคมได้อย่างน่าจับตามอง
Salmonsay จึงชวนปาณิสมาพูดคุยถึงเบื้องหลังของการเป็นคนทำสารคดี ความหวังของการทำงานประเภทนี้ และสิ่งที่อยากสื่อสารผ่าน ‘ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว’ หนังสือสารคดีเล่มแรกของเธอ
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

40 min