51 min

Spin-off series: ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว | ไม่มีใครเป็นเจ้าของอำนาจเพียงผู้เดียว ‪|‬ Salmonsay

    • Books

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่เลวร้ายกับการบริหารงานที่ดูไร้ความหวัง เราเชื่อว่าหลายคนโกรธ หลายคนโมโห และหลายคนได้รับผลกระทบ Salmonsay จึงชวน ‘ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย’ มาพูดคุยด้วยสายตาของคนทำสารคดีซึ่งต้องลงพื้นที่ไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้โดยตรง ว่าสิ่งใดที่เธอมองเห็นในแววตาของผู้คน ทั้งยังพาไปมองพื้นที่ที่ซ่อนตัวอยู่ในมหานครอันวุ่นวาย ว่ายังมีกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม เผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ต่างจากเรา 
รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้พบเห็นในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการชุมนุมของผู้ประท้วงชาวไทยและชาวฮ่องกง 
นอกจากแสงไฟของไฟฉายในโทรศัพท์ที่พวกเขาชูขึ้นมา มีแสงสว่างใดที่ปาณิสมองเห็นในนั้นอีกบ้าง และอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้คนรุ่นใหม่ ยังคงสู้เพื่อความหวังของพวกเขาต่อไป
ใช่ความเชื่อที่ว่าประชาชนคือผู้มีสิทธิอันชอบธรรมในการสร้างประเทศให้เป็นอย่างที่หวัง หรือเพราะความเชื่อว่า 'อำนาจเป็นของประชาชน' หรือเปล่า
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่เลวร้ายกับการบริหารงานที่ดูไร้ความหวัง เราเชื่อว่าหลายคนโกรธ หลายคนโมโห และหลายคนได้รับผลกระทบ Salmonsay จึงชวน ‘ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย’ มาพูดคุยด้วยสายตาของคนทำสารคดีซึ่งต้องลงพื้นที่ไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้โดยตรง ว่าสิ่งใดที่เธอมองเห็นในแววตาของผู้คน ทั้งยังพาไปมองพื้นที่ที่ซ่อนตัวอยู่ในมหานครอันวุ่นวาย ว่ายังมีกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม เผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ต่างจากเรา 
รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้พบเห็นในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการชุมนุมของผู้ประท้วงชาวไทยและชาวฮ่องกง 
นอกจากแสงไฟของไฟฉายในโทรศัพท์ที่พวกเขาชูขึ้นมา มีแสงสว่างใดที่ปาณิสมองเห็นในนั้นอีกบ้าง และอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้คนรุ่นใหม่ ยังคงสู้เพื่อความหวังของพวกเขาต่อไป
ใช่ความเชื่อที่ว่าประชาชนคือผู้มีสิทธิอันชอบธรรมในการสร้างประเทศให้เป็นอย่างที่หวัง หรือเพราะความเชื่อว่า 'อำนาจเป็นของประชาชน' หรือเปล่า
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

51 min