42 min

Spin-off series: FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง | เลือดข้น คนจีน | Salmonsay EP27 Salmonsay

    • Books

ไม่ต้องเอาตัวเลขสถิติมาแสดง ก็คงพอเดากันได้ว่าประเทศเรามีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะแค่ไหน เพราะนอกจากลักษณะภายนอกที่เด่นชัดแล้ว พวกเขายังมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมในแบบเฉพาะตัว ตั้งแต่เรื่องอาหารไปจนถึงประเพณีต่างๆ ที่แม้แต่คนไม่ได้มีแซ่หลายคน ก็อาจเคยมีส่วนร่วม หรืออย่างน้อยก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดจึงเป็นวัตถุดิบชิ้นโตที่ ‘มิน—นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ หยิบเอามาหั่นปรุงจนกลายเป็น 11 เรื่องสั้นที่เล่าเรื่องราวความเป็นจีนในหนังสือ ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’
เราเลยชวนเขามาพูดคุยถึงการเก็บเกี่ยวและรวบรวมเรื่องราว จากทั้งประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะลูกชาย/หลานชายคนเล็กของครอบครัวเชื้อสายจีนขนาดใหญ่ ไปจนถึงการเฝ้าสังเกตความเป็นจีนที่อาจเป็นประสบการณ์ร่วมของหลายคนมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยเอาความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแก่นกลาง จนกลายเป็นเรื่องสั้นที่เขาบอกว่า มันคือเรื่องของครอบครัว ที่ไม่ว่าใครก็อาจเคยเจอไม่ต่างกัน
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ไม่ต้องเอาตัวเลขสถิติมาแสดง ก็คงพอเดากันได้ว่าประเทศเรามีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะแค่ไหน เพราะนอกจากลักษณะภายนอกที่เด่นชัดแล้ว พวกเขายังมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมในแบบเฉพาะตัว ตั้งแต่เรื่องอาหารไปจนถึงประเพณีต่างๆ ที่แม้แต่คนไม่ได้มีแซ่หลายคน ก็อาจเคยมีส่วนร่วม หรืออย่างน้อยก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดจึงเป็นวัตถุดิบชิ้นโตที่ ‘มิน—นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์’ หยิบเอามาหั่นปรุงจนกลายเป็น 11 เรื่องสั้นที่เล่าเรื่องราวความเป็นจีนในหนังสือ ‘FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง’
เราเลยชวนเขามาพูดคุยถึงการเก็บเกี่ยวและรวบรวมเรื่องราว จากทั้งประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะลูกชาย/หลานชายคนเล็กของครอบครัวเชื้อสายจีนขนาดใหญ่ ไปจนถึงการเฝ้าสังเกตความเป็นจีนที่อาจเป็นประสบการณ์ร่วมของหลายคนมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยเอาความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแก่นกลาง จนกลายเป็นเรื่องสั้นที่เขาบอกว่า มันคือเรื่องของครอบครัว ที่ไม่ว่าใครก็อาจเคยเจอไม่ต่างกัน
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

42 min