26 min

Spin-off series: World War Tools ฮิตเลอร์เสียหลาน สตาลินเสียลูก | Salmonsay EP23 Salmonsay

    • Books

แนวรบตะวันออกคือพื้นที่สงครามซึ่งเยอรมนีเปิดฉากโจมตีสหภาพโซเวียต โดยหวังว่าจะพิชิตกองทัพแดงได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่กลับผิดคาดกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อ ทำให้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียทรัพยากรมหาศาล กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพเยอรมนี
เหล่าทหารต้องเผชิญกับการสู้รบยาวนานเกือบสองปี ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบาก ถึงขนาดต้องจับสัตว์เลี้ยงในเมือง ไปจนถึงต้องต้มเข็มขัดหนังหรือรองเท้าเพื่อทำเป็นอาหาร (สามารถอ่านเรื่องราวส่วนนี้เพิ่มเติมได้ในหนังสือ ‘WORLD WAR TOOLS สงครามโลกในสิ่งของ’)
แต่การปะทะในแนวรบนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับทหารหรือประชาชนทั่วไปเท่านั้น หากยังรวมไปถึงผู้นำของทั้งฝ่ายสหภาพโซเวียตและเยอรมนีด้วย
หลานรักของ 'อดอล์ฟ ฮิตเลอร์' และลูกชายของ 'โจเซฟ สตาลิน' ถูกส่งมายังแนวหน้าทั้งคู่ แถมยังซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อต่างฝ่ายต่างถูกอีกฝั่งจับเป็นเชลยเสียอย่างนั้น เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ฮิตเลอร์และสตาลินจะยอมเสียศักดิ์ศรีแลกตัวคนในครอบครัวตนเองหรือไม่ ตาม ‘มนสิชา รุ่งชวาลนนท์’ นักเขียนผู้ที่ศึกษาและอินในเรื่องสงครามโลกไปหาคำตอบกัน
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay

แนวรบตะวันออกคือพื้นที่สงครามซึ่งเยอรมนีเปิดฉากโจมตีสหภาพโซเวียต โดยหวังว่าจะพิชิตกองทัพแดงได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่กลับผิดคาดกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อ ทำให้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียทรัพยากรมหาศาล กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพเยอรมนี
เหล่าทหารต้องเผชิญกับการสู้รบยาวนานเกือบสองปี ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบาก ถึงขนาดต้องจับสัตว์เลี้ยงในเมือง ไปจนถึงต้องต้มเข็มขัดหนังหรือรองเท้าเพื่อทำเป็นอาหาร (สามารถอ่านเรื่องราวส่วนนี้เพิ่มเติมได้ในหนังสือ ‘WORLD WAR TOOLS สงครามโลกในสิ่งของ’)
แต่การปะทะในแนวรบนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับทหารหรือประชาชนทั่วไปเท่านั้น หากยังรวมไปถึงผู้นำของทั้งฝ่ายสหภาพโซเวียตและเยอรมนีด้วย
หลานรักของ 'อดอล์ฟ ฮิตเลอร์' และลูกชายของ 'โจเซฟ สตาลิน' ถูกส่งมายังแนวหน้าทั้งคู่ แถมยังซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อต่างฝ่ายต่างถูกอีกฝั่งจับเป็นเชลยเสียอย่างนั้น เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ฮิตเลอร์และสตาลินจะยอมเสียศักดิ์ศรีแลกตัวคนในครอบครัวตนเองหรือไม่ ตาม ‘มนสิชา รุ่งชวาลนนท์’ นักเขียนผู้ที่ศึกษาและอินในเรื่องสงครามโลกไปหาคำตอบกัน
#SalmonPodcast #Salmonbooks #Salmonsay

26 min