34 min

SS2 เตรียมรับมือกับปัญหา.. คน Sirichaiwatt's Podcast

    • Business

ถ้าท่านคิดว่าทำธุรกิจแล้วจะไม่มีปัญหานี้ ท่านคิดผิด1. ไม่รู้งาน / ไม่รู้หน้าที่ 2. ขาดแรงจูงใจ 3. ความสัมพันธ์ 4. การปกครอง 5. มลพิษ toxic 6. Ice berg  7. การสื่อสาร 8. ระบบ 9. คนเก่งไป คนใหม่ไม่มี
*ขออภัยช่วงจบที่เสียงทับกันด้วยครับ

ถ้าท่านคิดว่าทำธุรกิจแล้วจะไม่มีปัญหานี้ ท่านคิดผิด1. ไม่รู้งาน / ไม่รู้หน้าที่ 2. ขาดแรงจูงใจ 3. ความสัมพันธ์ 4. การปกครอง 5. มลพิษ toxic 6. Ice berg  7. การสื่อสาร 8. ระบบ 9. คนเก่งไป คนใหม่ไม่มี
*ขออภัยช่วงจบที่เสียงทับกันด้วยครับ

34 min

Top Podcasts In Business