27 min

แอร์โฮสเตสสาวกับหลุมอากาศที่ทำเธอเจ็บไปร่วมเดือน | EP06 Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

    • Places & Travel

พักจากเรื่องเที่ยวมาเรื่องงานกันบ้าง เรื่องคราวนี้เกิดขึ้นในเครื่องบินกับ 'น้ำ' แอร์โฮสเตสสาวที่ภาวะตกหลุมอากาศ ทำให้เธอเจ็บหนักขนาดต้องหยุดงานไปกว่าเดือน ไปฟังกันว่า สายการบินมีวิธีการรับมือและเยียวยาอาการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานบนเครื่องกันอย่างไร ในอีพี 6 ของ Survival Trip
#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

พักจากเรื่องเที่ยวมาเรื่องงานกันบ้าง เรื่องคราวนี้เกิดขึ้นในเครื่องบินกับ 'น้ำ' แอร์โฮสเตสสาวที่ภาวะตกหลุมอากาศ ทำให้เธอเจ็บหนักขนาดต้องหยุดงานไปกว่าเดือน ไปฟังกันว่า สายการบินมีวิธีการรับมือและเยียวยาอาการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานบนเครื่องกันอย่างไร ในอีพี 6 ของ Survival Trip
#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

27 min