22 min

EP07 วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับเบื้องหลังทริปเถื่อนที่อัฟกานิสถาน Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

    • Places & Travel

ถ้าพูดถึงคำว่า “เถื่อน” ทุกวันนี้หลายคนคงต้องนึกถึง “วันนะซิง” หรือวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน นักเดินทาง เจ้าของรายการสารคดีบ้าพลังอย่าง “เถื่อน Travel” และหนังสือตระกูล “เถื่อน” หลายเล่มไปฟังสิงห์เล่าถึงเบื้องหลังขณะที่เข้าไปถ่ายทำรายการในประเทศอัฟกานิสถาน ว่ากว่าจะไปถึงได้ต้องทำอย่างไรบ้าง การใช้ชีวิตใน War Zone เป็นอย่างไร และถ้าคิดจะไปเที่ยว มันเที่ยวได้ใช่มั้ยเนี่ย
#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

ถ้าพูดถึงคำว่า “เถื่อน” ทุกวันนี้หลายคนคงต้องนึกถึง “วันนะซิง” หรือวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน นักเดินทาง เจ้าของรายการสารคดีบ้าพลังอย่าง “เถื่อน Travel” และหนังสือตระกูล “เถื่อน” หลายเล่มไปฟังสิงห์เล่าถึงเบื้องหลังขณะที่เข้าไปถ่ายทำรายการในประเทศอัฟกานิสถาน ว่ากว่าจะไปถึงได้ต้องทำอย่างไรบ้าง การใช้ชีวิตใน War Zone เป็นอย่างไร และถ้าคิดจะไปเที่ยว มันเที่ยวได้ใช่มั้ยเนี่ย
#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

22 min

Top Podcasts In Places & Travel