2 min

จะสวยได้ยังไง ถ้าไม่รู้ศาสตร์แห่งความสวย | EP00 สวยศาสตร์

    • Medicine

ความสวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือบุญกรรมที่ทำมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ หรือลงค่าใช้จ่ายไปกับมันด้วยรายการ ‘สวยศาสตร์’ กับแพทย์หญิงจีจี้ จะมาสาธยายทุกศาสตร์และศิลป์ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม ในแบบที่หญิงก็ฟังได้ ชายก็ฟังดี และอีพีนี้จะมาแนะนำตัวและหัวใจให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันก่อนจ้า
#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ความสวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือบุญกรรมที่ทำมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ หรือลงค่าใช้จ่ายไปกับมันด้วยรายการ ‘สวยศาสตร์’ กับแพทย์หญิงจีจี้ จะมาสาธยายทุกศาสตร์และศิลป์ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม ในแบบที่หญิงก็ฟังได้ ชายก็ฟังดี และอีพีนี้จะมาแนะนำตัวและหัวใจให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันก่อนจ้า
#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

2 min