28 min

ฝ้า กระ กับปัญหาผิวผีที่เกิดจากเม็ดสี | EP09 สวยศาสตร์

    • Medicine

จะฝ้า จะกระ จะไฝ จะขี้แมลงวัน อะไรๆ ที่ผิดผีกับผิวรูปแบบนี้ มันก็เกิดจากเม็ดสีทั้งนั้นแหละอย่าพิรี้พิไรไป อีพีนี้หมอจีจี้จะมาพูดเรื่องการดูแลและรักษาไม่ให้เม็ดสีพวกนี้พยศขึ้นมาจนต้องโร่ไปหาหมอให้ต้องเอาออกกันคร่าาา
#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

จะฝ้า จะกระ จะไฝ จะขี้แมลงวัน อะไรๆ ที่ผิดผีกับผิวรูปแบบนี้ มันก็เกิดจากเม็ดสีทั้งนั้นแหละอย่าพิรี้พิไรไป อีพีนี้หมอจีจี้จะมาพูดเรื่องการดูแลและรักษาไม่ให้เม็ดสีพวกนี้พยศขึ้นมาจนต้องโร่ไปหาหมอให้ต้องเอาออกกันคร่าาา
#SalmonPodcast #สวยศาสตร์ #SuaySart #แพทย์หญิงจีจี้
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

28 min