4 min

Sustainability - เรื่องของความยั่งยืน บริษัทหรือองค์กร เขาวัดกันอย่างไร‪?‬ THE PRACTICAL

    • Careers

ในเรื่องความยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่คนและองค์กรกลับมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น โดยเฉพาะในยามที่ทุกคนต้องเจอกับวิกฤติเช่นอย่างช่วงเวลานี้ ในระดับโลกการวัดความยั่งยืน เขาก็มีตัววัด นั่นก็คือ Down Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท หรือ องค์กร ในระดับสากล


โดยหลักๆ เขาจะประเมินในสามด้าน คือ Environment, Social และ Governance ในปี 2020 ที่ผ่านมา มีบริษัทของไทย ถึง 8 บริษัท ติดอันดับหนึ่ง เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมยั่งยืนระดับโลก อาทิเช่น ไทยเบฟเวอเรจ (Thaibev) เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม บมจ.บ้านปู (BANPU) อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน บมจ.ไทยออยล์ (TOP) อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและก๊าซและการตลาด บมจ. ปตท (PTT) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) กลุ่มเคมีภัณฑ์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย(SCG) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง


ถือเป็นโอกาสดี ที่แอดมินจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหาร ถึงเรื่องความสำคัญ และ ประโยชน์ในเรื่องของความยั่งยืน และ ทำไมบริษัทเหล่านี้ ถึงอยากให้องค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย ลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างความยั่งยืนกันบ้าง


ขอขอบคุณ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนในโครงการนี้ครับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านความยั่งยืนที่มากที่สุด และ เป็นเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการสำคัญ

ในเรื่องความยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่คนและองค์กรกลับมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น โดยเฉพาะในยามที่ทุกคนต้องเจอกับวิกฤติเช่นอย่างช่วงเวลานี้ ในระดับโลกการวัดความยั่งยืน เขาก็มีตัววัด นั่นก็คือ Down Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท หรือ องค์กร ในระดับสากล


โดยหลักๆ เขาจะประเมินในสามด้าน คือ Environment, Social และ Governance ในปี 2020 ที่ผ่านมา มีบริษัทของไทย ถึง 8 บริษัท ติดอันดับหนึ่ง เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมยั่งยืนระดับโลก อาทิเช่น ไทยเบฟเวอเรจ (Thaibev) เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม บมจ.บ้านปู (BANPU) อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน บมจ.ไทยออยล์ (TOP) อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและก๊าซและการตลาด บมจ. ปตท (PTT) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) กลุ่มเคมีภัณฑ์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย(SCG) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง


ถือเป็นโอกาสดี ที่แอดมินจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหาร ถึงเรื่องความสำคัญ และ ประโยชน์ในเรื่องของความยั่งยืน และ ทำไมบริษัทเหล่านี้ ถึงอยากให้องค์กรอื่นๆ ในประเทศไทย ลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างความยั่งยืนกันบ้าง


ขอขอบคุณ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนในโครงการนี้ครับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านความยั่งยืนที่มากที่สุด และ เป็นเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการสำคัญ

4 min