100 episodes

อัพเดทความเคลื่อนไหวของวงการเทคโนโลยีและธุรกิจ เจาะลึกวิธีคิดของผู้นำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ทั้งในระดับโลกและของไทย

Techsauce Podcast Techsauce Podcast

  • Technology
  • 4.1 • 10 Ratings

อัพเดทความเคลื่อนไหวของวงการเทคโนโลยีและธุรกิจ เจาะลึกวิธีคิดของผู้นำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ทั้งในระดับโลกและของไทย

  TS EP.95 ‘Parallel World‘ กลยุทธ์สยามพิวรรธน์เชื่อมโลกคู่ขนาน ยกระดับ Customer Experience

  TS EP.95 ‘Parallel World‘ กลยุทธ์สยามพิวรรธน์เชื่อมโลกคู่ขนาน ยกระดับ Customer Experience

  ‘Parallel World’ กลยุทธ์ดิจิทัลสยามพิวรรธน์ สร้างไลฟ์สไตล์เชื่อมโลกคู่ขนานออฟไลน์ – ออนไลน์
  .
  “โควิดทำให้เราเห็นคุณค่าของโลกออฟไลน์ ที่เรามองว่ากำลังจะตาย แม้ว่าหลายคนจะเห็นว่าออนไลน์มีข้อดี แต่ออฟไลน์ก็มีเสน่ห์ในตัวเอง และวิกฤตโควิดทำให้เราให้คุณค่ากับโลกออฟไลน์มากขึ้น” คุณอริยะ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท Transformational และทำหน้าที่ในฐานะประธานบริหารสายงานนวัตกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เผยวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ดิจิทัลของสยามพิวรรธน์ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
  .
  ในขณะที่คุณ Axel Winter Chief Digital Officer ของสยามพิวรรธน์ ได้เล่าถึง โอกาสและการเติบโตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  “เราอยู่ในโลกที่มีความหลากหลายและมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิม ซึ่งกระตุ้นให้เราต้องเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น”
  .
  ใน Podcast Epidose นี้ Techsauce ได้พูดคุยกับ 2 ผู้บริหาร ผู้ผลักดันการเชื่อมโลกคู่ขนานออฟไลน์ – ออนไลน์ของสยามพิวรรธน์ ยกระดับ และมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

  • 48 min
  TS Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.3 อุตสาหกรรม 4.0 ตลาดแรงงานไทยในอนาคตจะไปต่ออย่างไร

  TS Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.3 อุตสาหกรรม 4.0 ตลาดแรงงานไทยในอนาคตจะไปต่ออย่างไร

  พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย


  โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


  พูดคุยกับ
  -ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ 
  Managing Director สถาบันอนาคตไทยศึกษา Thailand Future
  .
  -คุณอิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล
  Managing Director and Partner Boston Consulting Group (ประเทศไทย)
  .
  ในประเด็นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตลาดแรงงานประเทศไทยในอนาคตจะไปต่ออย่างไร

  • 30 min
  TS EP.95 Sustainability Trends to watch in 2022 : เจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน

  TS EP.95 Sustainability Trends to watch in 2022 : เจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน

  ธุรกิจของคุณ ‘ยั่งยืน’ แค่ไหน ?
  .
  แน่นอนว่าปัจจุบันนี้หลายองค์กรต่างได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกันอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมาก
  แต่ในเรื่องของความยั่งยืนนั้น เราจะสามารถวัดผลได้อย่างไรว่าธุรกิจของเรายั่งยืนแค่ไหน ผู้บริโภคมีมุมมองต่อแบรนด์ของเราอย่างไร
  .
  Techsauce ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Director of Sustainable Brand Thailand ที่จะมาร่วมเจาะลึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิ่งที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมในปี 2022 ที่กำลังจะมาถึงนี้

  • 56 min
  TS Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.2 กฎหมายกับการยกระดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัลในประเทศไทย

  TS Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.2 กฎหมายกับการยกระดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัลในประเทศไทย

  พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย โดย
  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดคุยกับ

  -ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -คุณฉวีวรรณ ลิขิตวัฒนชัย
  Partner /Baker & McKenzie Limited Attorneys at Law

  ในประเด็นกฎหมายไทยกับการยกระดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัลในประเทศไทย

  • 41 min
  TS EP.94 รับมือ Work From Home ไปกับ Cloud Collaboration Services

  TS EP.94 รับมือ Work From Home ไปกับ Cloud Collaboration Services

  Covid-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นเร็วขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการทำงานที่หลายองค์กรต่างปรับตัวให้พนักงานมีการ Work From Home และการทำงานแบบ Remote มากขึ้น ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานในระยะไกลเช่นนี้หนีไม่พ้นในเรื่องของ การสื่อสาร ที่จะต้องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือจึงเป็นปัจจัยหลัก
  .
  Techsauce Podcast Episode นี้จะพาไปพูดคุยกับคุณเกษตรชัย ลิขิตวิวัฒน์กุล Senior Associate GTM Practice Solutions Specialist บริษัท เอ็นทีที ประเทศไทย ถึงแนวโน้มรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับ Hybrid Work อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับทำความรู้จักกับ Cloud Collaborate Services ที่จะเข้ามาช่วยสนันสนุนธุรกิจขององค์กรให้มีการเติบโต
  .
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://forms.office.com/r/BpfaC7jhi5 หรือ ap.th.ask@global.ntt

  • 25 min
  TS EP.93 เปิดวิสัยทัศน์ FUJITSU เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยสนับสนุน Sustainability ให้กับองค์กรได้อย่างไร

  TS EP.93 เปิดวิสัยทัศน์ FUJITSU เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยสนับสนุน Sustainability ให้กับองค์กรได้อย่างไร

  เพราะในยุคหลังจากนี้ เป้าหมายสูงสุดขององค์กรไม่สามารถมองแค่ผลกำไรอีกต่อไป แต่องค์กรจะต้องคำนึงถึง Stakeholder ที่อยู่ในระบบนิเวศน์ด้วยเช่นกันว่าจะสามารถช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไรได้บ้าง
  เช่นเดียวกับ Fujitsu ซึ่งบริษัทเทคโนโนโลยีระดับโลกที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (DX) ให้กับลูกค้าทั่วโลก ที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ล่าสุดในการมุ่งเน้นแก้ปัญหาต่างๆที่มนุษย์ต้องเผชิญ
  ที่จะแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมเทคโนโลยีจะได้รับการนำมาใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  .
  Techsauce Podcast Episode นี้จะพาไปพูดคุยกับ คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ Head of Sales จาก บริษัท ฟูจิตซึ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเด็นวิสัยทัศน์ในอนาคตและ 7 Key Focus Area ที่
  Fujitsu ต้องการจะมุ่งไปมีอะไรบ้าง และที่สำคัญองค์กรจะสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดความยั่งยืน หรือ Sustainability ได้อย่างไร
  .
  ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชม VDO On Demand ย้อนหลังของงาน Fujitsu Activate Now 2021 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ที่ https://forms.gle/hGMFTdCQo4xdAYkEA
  หรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ Facebook Fujitsu Thailand https://www.facebook.com/FujitsuThailand/posts/4479863832051048

  • 41 min

Customer Reviews

4.1 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Jayjehjay ,

ควรปรับปรุงคุณภาพเสียง

เนื้อหาที่สัมภาษณ์ดี แต่ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพเสียงเวลาให้สัมภาษณ์มากๆ

Top Podcasts In Technology

You Might Also Like