100 episodes

อัพเดทความเคลื่อนไหวของวงการเทคโนโลยีและธุรกิจ เจาะลึกวิธีคิดของผู้นำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ทั้งในระดับโลกและของไทย

Techsauce Podcast Techsauce Podcast

  • Technology
  • 4.0 • 8 Ratings

อัพเดทความเคลื่อนไหวของวงการเทคโนโลยีและธุรกิจ เจาะลึกวิธีคิดของผู้นำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ทั้งในระดับโลกและของไทย

  TS for Biz EP.05 (ฉบับเต็ม) กรณีศึกษาจาก AI แยกขวดแก้วในโรงงาน รวมเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

  TS for Biz EP.05 (ฉบับเต็ม) กรณีศึกษาจาก AI แยกขวดแก้วในโรงงาน รวมเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

  AI แยกขวดแก้วในโรงงาน ทำงานซ้ำซ้อนแทนคน รวดเร็ว แม่นยำ และยังช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมได้.Case Study นี้เป็นงานวิจัยที่ CMKL University ทำร่วมกับภาคธุรกิจอย่าง บริษัท ไทย เบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถแยกขวดแก้ว ที่ส่งมาจากร้านรับซื้อของเก่า ให้โรงงานนำไปแยกเพื่อ Recycle มาใช้ในเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มต่อไป.สำหรับความพิเศษของเทคโนโลยี AI นี้ คือ การเรียนรู้ข้อมูลที่มีความเฉพาะด้านมาก ๆ เพื่อที่จะได้จำแนกขวดแก้ว ว่ามีได้มาตรฐานที่จะนำไปใช้ต่อได้หรือไม่ ติดตามรายละเอียดฉบับสรุปได้ในคลิปนี้.และเตรียมพบกับสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจในรูปแบบ Podcast ได้เร็ว ๆนี้#TechsauceForBusinessxCMKL #Techsauce #Techsauceforbusiness #CMKL #AI #ปัญญาประดิษฐ์

  • 24 min
  TS EP.74 คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร?

  TS EP.74 คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร?

  เมื่อ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน และสร้างข้อจำกัดบางอย่างให้กับเรา เทคโนโลยีในปี 2021 จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่าง อะไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ พูดคุยกับหนูเนย สิทธิพล พรรณวิไล นักพัฒนาใน Silicon Valley

  • 8 min
  Exec Insight EP.46 Resilience และ Sustainable กลยุทธ์ของกรุงศรี ในวันที่โลกการเงินเปลี่ยน

  Exec Insight EP.46 Resilience และ Sustainable กลยุทธ์ของกรุงศรี ในวันที่โลกการเงินเปลี่ยน

  การปรับแผนกลยุทธ์เมื่อต้องเจอกับวิกฤติ COVID-19 มีแนวทางอย่างไร ? เรียนรู้เรื่องการพัฒนาคนด้วยความร่วมมือกับ MUFG ด้วย Sharing best practice และ Sustainability ในนิยามของธนาคารกรุงศรี Techsauce พูดคุยกับ คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ทิศทางการปรับแผนกลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อน ธนาคารในอนาคตพัฒนาคนระหว่าง ‘ธนาคารกรุงศรี’ และ ‘MUFG’ ด้วยการ Sharing best practice ทำ Digital Transformation จากความต้องการของลูกค้าSustainability ในนิยามของธนาคารกรุงศรี

  • 25 min
  TS EP.73 อนาคตของระบบการศึกษาจะไปทางไหน ในโลกหลัง COVID-19 กรณีศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยในอเมริกา

  TS EP.73 อนาคตของระบบการศึกษาจะไปทางไหน ในโลกหลัง COVID-19 กรณีศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยในอเมริกา

  ผลกระทบของ COVID-19 ได้ผลักให้เทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่เว้นแม้กระทั่งภาคการศึกษาที่ Online Learning   ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการปรับตัวของระบบการศึกษาทั่วโลก ใน EP นี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณ วิริยา วิจิตรวาทกาในประเด็น การศึกษาในช่วง COVID-19-หลายบริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับ-EdTech อนาคตการศึกษาของเด็กต่างชาติในสหรัฐอเมริกาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่และ skill ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเมื่อโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้นScript เปิด : COVID-19 สร้างผลกระทบกับโลกในหลายๆด้าน และด้านที่ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลไม่ต่างกันก็คือด้านการศึกษา การเรียนท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ต้องมีการปรับตัวไม่เฉพาะแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ คุณ วิริยา วิจิตรวาทการ ในเรื่องราวการศึกษาในช่วง COVID-19 ของสหรัฐอเมริกาอนาคต EdTech ที่เริ่มได้รับความสนใจ และ Skill อะไรที่จำเป็นสำหรับโลกแห่งเทคโนโลยี

  • 17 min
  Exec Insight EP.45 ทำไม ไฮโดรเจน ถึงกลายเป็น The Next Big Thing แห่งวงการพลังงานสะอาด

  Exec Insight EP.45 ทำไม ไฮโดรเจน ถึงกลายเป็น The Next Big Thing แห่งวงการพลังงานสะอาด

  วงการพลังงาน จะต้องทำอย่างไรให้ใช้พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ไฮโดรเจน อีกหนึ่งพลังงานสำคัญ จะกลายมาเป็น The Next Big Thing แห่งวงการพลังงานได้อย่างไร ? Techsauce คุยกับ ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี)

  • 25 min
  TS for Biz EP.04 (ฉบับเต็ม) องค์กรควรใช้เวลาหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนไม่ใช่เข้ามาแล้ว Toxic

  TS for Biz EP.04 (ฉบับเต็ม) องค์กรควรใช้เวลาหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนไม่ใช่เข้ามาแล้ว Toxic

  [Techsauce For Business] Episode 4 : องค์กรควรใช้เวลาหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนไม่ใช่เข้ามาแล้ว Toxic.หนึ่งในปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นสำหรับหลาย ๆ องค์กรที่มักจะเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง คือ ธุรกิจพร้อม แต่คนไม่พร้อม และไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น การเลือกคนเข้ามาร่วมงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยองค์กรจะต้องใช้เวลาในการหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้ว #Toxic.Techsauce For Business ได้สรุปเนื้อหาจากการพูดคุยกับคุณชาล เจริญพันธ์ CEO Hubba และผู้เชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาดังกล่าว เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้

  • 35 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Jayjehjay ,

ควรปรับปรุงคุณภาพเสียง

เนื้อหาที่สัมภาษณ์ดี แต่ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพเสียงเวลาให้สัมภาษณ์มากๆ

Top Podcasts In Technology

Listeners Also Subscribed To