31 min

TFS01 Wearable สวมใส่เทคโนโลย‪ี‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

เทรนด์การเอาเทคโนโลยีมาสวมใส่ติดตัวมีมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดก๊อกง่ายๆ เมื่อมนุษย์เราเริ่มคุ้นชินกับ smartwatch หรือ GPS จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา โลกเราก็กลับมีเทคโนโลยี Wearable ใหม่ๆ มาให้ได้ว้าวกันอีก และน่าสนใจ เมื่อมันใกล้ตัวเรามากจนถึงขั้นอาจรุกราน privacyไปฟังความก้าวหน้าของเทรนด์การสวมใส่หรือ Wearable ได้ ในพอดแคสต์ The Future Sight กับ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล สัปดาห์นี้#SalmonPodcast #TheFutureSight #Wearable #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เทรนด์การเอาเทคโนโลยีมาสวมใส่ติดตัวมีมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดก๊อกง่ายๆ เมื่อมนุษย์เราเริ่มคุ้นชินกับ smartwatch หรือ GPS จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา โลกเราก็กลับมีเทคโนโลยี Wearable ใหม่ๆ มาให้ได้ว้าวกันอีก และน่าสนใจ เมื่อมันใกล้ตัวเรามากจนถึงขั้นอาจรุกราน privacyไปฟังความก้าวหน้าของเทรนด์การสวมใส่หรือ Wearable ได้ ในพอดแคสต์ The Future Sight กับ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล สัปดาห์นี้#SalmonPodcast #TheFutureSight #Wearable #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

31 min

Top Podcasts In Business

Mission To The Moon Media
THE STANDARD
ต้อง กวีวุฒิ
longtunman
Mission To The Moon Media
THE STANDARD