169 episodes

ผจญภัย

ผจญภัย ThaiPBS Radio

  • TV & Film

ผจญภัย

  ผจญภัย EP. 13: สิ่งที่ควรรู้เมื่อต้องเป็นผู้ค้ำประกัน

  ผจญภัย EP. 13: สิ่งที่ควรรู้เมื่อต้องเป็นผู้ค้ำประกัน

  • 26 min
  ผจญภัย EP. 12: พฤติกรรมการเป็นหนี้

  ผจญภัย EP. 12: พฤติกรรมการเป็นหนี้

  • 25 min
  ผจญภัย EP. 11: โรแมนสแกม แก๊งลวงหลอกให้รัก

  ผจญภัย EP. 11: โรแมนสแกม แก๊งลวงหลอกให้รัก

  • 25 min
  ผจญภัย EP. 10: สารพัดกลโกงออนไลน์

  ผจญภัย EP. 10: สารพัดกลโกงออนไลน์

  • 24 min
  ผจญภัย EP. 9: สถิติโกงออนไลน์ พุ่งเท่าตัว

  ผจญภัย EP. 9: สถิติโกงออนไลน์ พุ่งเท่าตัว

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท. เปิดเผยสถิติคดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์พบว่า คดีการฉ้อโกงผ่านระบบออนไลน์ ในประเทศไทย มีสถิติเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพ ของมิจฉาชีพที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านกลยุทธ์ทางสื่อออนไลน์

  • 25 min
  ผจญภัย EP. 8: สิ่งที่ไม่ควรโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

  ผจญภัย EP. 8: สิ่งที่ไม่ควรโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

  • 27 min

Top Podcasts In TV & Film

Listeners Also Subscribed To