27 min

The Active Podcast EP. 4: ตามหา วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอ‪น‬ The Active Podcast

    • TV & Film

ทำไมถึงส่งการบ้านช้า...? เมื่อนักเรียนถามกลับกระทรวงศึกษาธิการ
.
กว่า 1 เดือน ที่กลุ่ม “นักเรียนเลว” ขึ้นเวทีดีเบตกับเจ้ากระทรวงฯ พร้อม 3 ข้อเรียกร้อง 1 เงื่อนไข วันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้าง
.
“กัน - รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า” ชวน “มิน - ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ” กระเทาะปัญหาความรุนแรงในรั้วสถานศึกษา ไปถึงเรื่องการยกระดับเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะราษฎร 2563

ทำไมถึงส่งการบ้านช้า...? เมื่อนักเรียนถามกลับกระทรวงศึกษาธิการ
.
กว่า 1 เดือน ที่กลุ่ม “นักเรียนเลว” ขึ้นเวทีดีเบตกับเจ้ากระทรวงฯ พร้อม 3 ข้อเรียกร้อง 1 เงื่อนไข วันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้าง
.
“กัน - รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า” ชวน “มิน - ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ” กระเทาะปัญหาความรุนแรงในรั้วสถานศึกษา ไปถึงเรื่องการยกระดับเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะราษฎร 2563

27 min

Top Podcasts In TV & Film