27 min

The Active Podcast EP. 5: การเมืองเรื่องของนักเรีย‪น‬ The Active Podcast

    • TV & Film

เมื่อเสรีภาพในชั่วโมงที่การเมืองร้อนแรง ถูกท้าทายด้วยคำถามและการบังคับใช้กฎหมายจากผู้มีอำนาจ
“การเมือง... เรื่องของนักเรียน” จะเป็นไปได้แค่ไหน ถ้าประชาชนวัยไม่ถึงสิทธิเลือกตั้ง อยากเปลี่ยนแปลงการศึกษาและสังคม
“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “น้องเพชร” เด็กมัธยมในพื้นที่ชุมนุม 14 ตุลาฯ 63 มาเล่าเรื่อง เพื่อขยับการเล่าเรียน จากพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง

เมื่อเสรีภาพในชั่วโมงที่การเมืองร้อนแรง ถูกท้าทายด้วยคำถามและการบังคับใช้กฎหมายจากผู้มีอำนาจ
“การเมือง... เรื่องของนักเรียน” จะเป็นไปได้แค่ไหน ถ้าประชาชนวัยไม่ถึงสิทธิเลือกตั้ง อยากเปลี่ยนแปลงการศึกษาและสังคม
“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “น้องเพชร” เด็กมัธยมในพื้นที่ชุมนุม 14 ตุลาฯ 63 มาเล่าเรื่อง เพื่อขยับการเล่าเรียน จากพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง

27 min

Top Podcasts In TV & Film