24 min

The Active Podcast EP. 6: Urban design ออกแบบเมืองในฝั‪น‬ The Active Podcast

    • TV & Film

พื้นที่สีเขียวในเมือง มีความสำคัญกับชีวิตของเราแค่ไหน?แล้วหากมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่เป็นอยู่จะดีกว่าไหม?
The Active Podcast สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมกางแผนที่สีเขียวใน เมืองใหญ่ "เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ” กับปฏิบัติการสร้างเมืองสีเขียวของพลเมืองหลายกลุ่ม   ที่พยายามขยายอาณาเขตให้ต้นไม้ได้เติบโต  ควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้เมืองเป็นมิตรกับทุกชีวิต

พื้นที่สีเขียวในเมือง มีความสำคัญกับชีวิตของเราแค่ไหน?แล้วหากมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่เป็นอยู่จะดีกว่าไหม?
The Active Podcast สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมกางแผนที่สีเขียวใน เมืองใหญ่ "เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ” กับปฏิบัติการสร้างเมืองสีเขียวของพลเมืองหลายกลุ่ม   ที่พยายามขยายอาณาเขตให้ต้นไม้ได้เติบโต  ควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้เมืองเป็นมิตรกับทุกชีวิต

24 min

Top Podcasts In TV & Film

Thai PBS Podcast
Gene Viewfinder
Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast