27 min

The Active Podcast EP. 8: เปิดสวิตซ์ เครื่องดูดฝุ่น PM2.‪5‬ The Active Podcast

    • TV & Film

เข้าสู่ฤดูฝุ่นอีกครั้ง เราทำอะไรกันได้บ้าง นอกจากใส่หน้ากากอนามัย ?
ชวนหาคำตอบว่า มาตรการกำจัดฝุ่น กทม. จะได้ผลหรือไม่?
มีคนป่วยมะเร็งปอดจากการสูดดมฝุ่น PM2.5 แล้วจริงหรือ?
ภาคเอกชน-ประชาสังคม ควรรับมืออย่างไรในฐานะที่เกี่ยวข้อง?
ใน The Active Podcast ตอน "เปิดสวิตซ์ เครื่องดูดฝุ่น PM2.5" กับ พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า และ เอิญ-อรวรรณ สุขโข

เข้าสู่ฤดูฝุ่นอีกครั้ง เราทำอะไรกันได้บ้าง นอกจากใส่หน้ากากอนามัย ?
ชวนหาคำตอบว่า มาตรการกำจัดฝุ่น กทม. จะได้ผลหรือไม่?
มีคนป่วยมะเร็งปอดจากการสูดดมฝุ่น PM2.5 แล้วจริงหรือ?
ภาคเอกชน-ประชาสังคม ควรรับมืออย่างไรในฐานะที่เกี่ยวข้อง?
ใน The Active Podcast ตอน "เปิดสวิตซ์ เครื่องดูดฝุ่น PM2.5" กับ พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า และ เอิญ-อรวรรณ สุขโข

27 min

Top Podcasts In TV & Film