1 hr 1 min

The Hardest Brief EP.03 เต๋อ นวพล - MV ทำยังไงก็ไม่ง่ายสักท‪ี‬ a day Podcast

    • Arts

MV คือโจทย์ที่เปรียบเหมือนแบบฝึกหัดทำหนัง 101 ของผู้กำกับหลายคน แต่สำหรับ ‘เต๋อ–นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์’ ผู้กำกับที่เคยรับโจทย์ยากในรูปแบบหนังสั้น หนังใหญ่ หนังสารคดี ไปจนถึงหนังโฆษณา (ที่บรีฟลูกค้ายาวเหยียด) กลับเห็นว่า MV คือยาขม! ที่ต่อให้ทำยังไง้ ยังไง กำกับเท่าไหร่ก็ยังเป็นงานยากเสียจนเขาขอพักงานประเภทนี้ไปหลายปี


ดำเนินรายการโดย ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ

MV คือโจทย์ที่เปรียบเหมือนแบบฝึกหัดทำหนัง 101 ของผู้กำกับหลายคน แต่สำหรับ ‘เต๋อ–นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์’ ผู้กำกับที่เคยรับโจทย์ยากในรูปแบบหนังสั้น หนังใหญ่ หนังสารคดี ไปจนถึงหนังโฆษณา (ที่บรีฟลูกค้ายาวเหยียด) กลับเห็นว่า MV คือยาขม! ที่ต่อให้ทำยังไง้ ยังไง กำกับเท่าไหร่ก็ยังเป็นงานยากเสียจนเขาขอพักงานประเภทนี้ไปหลายปี


ดำเนินรายการโดย ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ

1 hr 1 min

Top Podcasts In Arts