44 min

The Hardest Brief EP.05 ภาพพิมพ์-โรงพิมพ์ที่ทำหนังสือเป็นงานอาร์‪ต‬ a day Podcast

    • Arts

The Hardest Brief ตอนนี้ชวน ‘จ๊อก–ชัยพร อินทุวิศาลกุล’ เจ้าของโรงพิมพ์ภาพพิมพ์ มาคุยกันถึงโจทย์ยากของโรงพิมพ์ที่ขึ้นชื่อว่าคราฟต์ที่สุด ละเอียดที่สุด และมีความเป็นศิลปินที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย แถมยังชอบรับโจทย์ยากๆ ที่โรงพิมพ์อื่นอาจไม่ทำจนสำนักพิมพ์และนักออกแบบไว้ใจให้ตีพิมพ์หนังสือที่ออกแบบมาสวยงาม ซับซ้อนของพวกเขา

ดำเนินรายการโดย ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’
ใครฟังแล้วไม่เห็นภาพหนังสือสวยๆ ที่โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ตีพิมพ์ เข้าไปดูภาพได้ที่ adaymagazine.com

The Hardest Brief ตอนนี้ชวน ‘จ๊อก–ชัยพร อินทุวิศาลกุล’ เจ้าของโรงพิมพ์ภาพพิมพ์ มาคุยกันถึงโจทย์ยากของโรงพิมพ์ที่ขึ้นชื่อว่าคราฟต์ที่สุด ละเอียดที่สุด และมีความเป็นศิลปินที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย แถมยังชอบรับโจทย์ยากๆ ที่โรงพิมพ์อื่นอาจไม่ทำจนสำนักพิมพ์และนักออกแบบไว้ใจให้ตีพิมพ์หนังสือที่ออกแบบมาสวยงาม ซับซ้อนของพวกเขา

ดำเนินรายการโดย ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’
ใครฟังแล้วไม่เห็นภาพหนังสือสวยๆ ที่โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ตีพิมพ์ เข้าไปดูภาพได้ที่ adaymagazine.com

44 min

Top Podcasts In Arts

Roundfinger Channel
meisanmui
THE STANDARD
jngkork
Salmon Podcast
ออกรส | The Cloud Podcast |