44 min

The Key Message Podcast EP.2 - 'ชีวิตคือการประกอบสร้าง ของสิ่งที่เราเลือกและไม่ได้เลือก‪'‬ CREATIVE TALK podcast

    • Business

หากคุณเป็นคนที่ชอบตัวหนังสือ และหลงรักบทสัมภาษณ์ รวมถึงชอบตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ เราเชื่อว่าคุณจะต้องหลงรัก The Key Message podcast Ep.2 ในวันนี้...

เราได้ชวนคุณเบลล์ จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ บรรณาธิการบริหาร a day และนักเขียนเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊คหลายเล่ม รวมถึงเป็นเจ้าของนามปากกา jirabell มาพูดคุยกันกันแบบเรียลๆ ในเรื่องของการทำงานสายคอนเทนต์ และการตัดสินใจเลือกเมื่อต้องเผชิญกับทางแยก

ฟัง The Key Message Podcast EP.2 - 'ชีวิตคือการประกอบสร้าง ของสิ่งที่เราเลือกและไม่ได้เลือก' ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ
YouTube: https://youtu.be/EOjOhzJdRXw
SoundCloud: https://bit.ly/3D1EZMf
Spotify: https://spoti.fi/3F8quZ6
PodBean: https://bit.ly/3Fj6lQ6
Apple Podcasts: https://apple.co/3mcNtcN

หากคุณเป็นคนที่ชอบตัวหนังสือ และหลงรักบทสัมภาษณ์ รวมถึงชอบตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ เราเชื่อว่าคุณจะต้องหลงรัก The Key Message podcast Ep.2 ในวันนี้...

เราได้ชวนคุณเบลล์ จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ บรรณาธิการบริหาร a day และนักเขียนเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊คหลายเล่ม รวมถึงเป็นเจ้าของนามปากกา jirabell มาพูดคุยกันกันแบบเรียลๆ ในเรื่องของการทำงานสายคอนเทนต์ และการตัดสินใจเลือกเมื่อต้องเผชิญกับทางแยก

ฟัง The Key Message Podcast EP.2 - 'ชีวิตคือการประกอบสร้าง ของสิ่งที่เราเลือกและไม่ได้เลือก' ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ
YouTube: https://youtu.be/EOjOhzJdRXw
SoundCloud: https://bit.ly/3D1EZMf
Spotify: https://spoti.fi/3F8quZ6
PodBean: https://bit.ly/3Fj6lQ6
Apple Podcasts: https://apple.co/3mcNtcN

44 min

Top Podcasts In Business

Mission to the Moon Podcast
THE STANDARD
ต้อง กวีวุฒิ
longtunman
THE STANDARD
โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์