37 min

The Tinder Swindler โจรปล้นใจที่ใครก็เจอได้ | EP82 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

*มีการสปอยล์เนื้อหาสำคัญของสารคดี
กลลวงรักมีหลากหลายรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ใน Tinder ที่ตอนหนึ่งพูดถึงการใช้ยังไงให้เจอรักที่ใช่ แต่ตอนนี้มาพูดถึงการใช้ยังไงให้เจอกับรักที่ปลอดภัย และไม่เสียทั้งใจรวมถึงเงินทอง
ออมเลยยก The Tinder Swindler มาตีแผ่การหลอกผู้หญิงในรูปแบบ Romance Scam ให้รู้เท่าทัน และหมอปีย์ใช้หลักจิตวิทยามาอธิบายเรื่องการล่อลวงดังกล่าว ซึ่งบอกได้เลยว่า คนหลอกคนนี้ มีทริคที่ไม่ธรรมดา!
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #TheTinderSwindler
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

*มีการสปอยล์เนื้อหาสำคัญของสารคดี
กลลวงรักมีหลากหลายรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ใน Tinder ที่ตอนหนึ่งพูดถึงการใช้ยังไงให้เจอรักที่ใช่ แต่ตอนนี้มาพูดถึงการใช้ยังไงให้เจอกับรักที่ปลอดภัย และไม่เสียทั้งใจรวมถึงเงินทอง
ออมเลยยก The Tinder Swindler มาตีแผ่การหลอกผู้หญิงในรูปแบบ Romance Scam ให้รู้เท่าทัน และหมอปีย์ใช้หลักจิตวิทยามาอธิบายเรื่องการล่อลวงดังกล่าว ซึ่งบอกได้เลยว่า คนหลอกคนนี้ มีทริคที่ไม่ธรรมดา!
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #TheTinderSwindler
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

37 min