17 min

TP1 Sci-Fi Behind Gundam ไซไฟฉาบด้วยกันดั้‪ม‬ Mission To Pluto Podcast

    • Society & Culture

Gundam การ์ตูนหุ่นยนต์สู้รบกลางอวกาศ โดยมีเรื่องราวการเมืองสุดเข้มข้นเป็นจุดเด่น และฉาบด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้เรารู้สึกสมจริงไปกับมัน จนได้ชื่อว่า Gundam เป็นอนาคตของเราที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง  มาฟังกันว่า Gundam หยิบเอาทฤษฎีในโลกจริง  ไปใช้ในโลกแต่งจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง ในตอนแรกของ Time to Play กับ "Sci-Fi Behind Gundam ไซไฟฉาบด้วยกันดั้ม"

Gundam การ์ตูนหุ่นยนต์สู้รบกลางอวกาศ โดยมีเรื่องราวการเมืองสุดเข้มข้นเป็นจุดเด่น และฉาบด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้เรารู้สึกสมจริงไปกับมัน จนได้ชื่อว่า Gundam เป็นอนาคตของเราที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง  มาฟังกันว่า Gundam หยิบเอาทฤษฎีในโลกจริง  ไปใช้ในโลกแต่งจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง ในตอนแรกของ Time to Play กับ "Sci-Fi Behind Gundam ไซไฟฉาบด้วยกันดั้ม"

17 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
THE STANDARD
karunabuakamsri
Salmon Podcast
CHANGE2561
Emma Chamberlain and Ramble