21 min

ทำไมคนท้องควรได้นั่ง | EP0‪1‬ The Rookie Mom

    • Relationships

“โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา และคนพิการ” เราคงเห็นป้ายแบบนี้ตรงที่นั่งพิเศษมาก็นาน นิดนก นักเขียนคุณแม่ลูกหนึ่ง อายุงาน 2 ปี ก็เคยเห็นป้ายแบบนี้มาตลอดเช่นกัน 
ซึ่งตอนที่ยังไม่ท้อง ไม่มีลูก นิดนกก็ไม่เข้าใจว่าคุณแม่ที่มีครรภ์ควรจะนั่งขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าอายุครรภ์เยอะๆ ก็ว่าไปอย่าง น้ำหนักตัวก็มาก ท้องก็โย้ แต่ถ้าเพิ่งท้องได้ไม่กี่สัปดาห์ มันจำเป็นต้องเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กันเลยเหรอ ไปฟังสิ่งที่เธอค้นพบขณะท้องกัน ว่าอะไรคือสาเหตุที่หญิงท้องควรได้นั่ง และเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อสงสัยว่าผู้หญิงตรงหน้านี่ท้องอ่อนแก่หรือแค่อ้วน 
#TheRookieMom #นิดนก #SalmonPodcast

“โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา และคนพิการ” เราคงเห็นป้ายแบบนี้ตรงที่นั่งพิเศษมาก็นาน นิดนก นักเขียนคุณแม่ลูกหนึ่ง อายุงาน 2 ปี ก็เคยเห็นป้ายแบบนี้มาตลอดเช่นกัน 
ซึ่งตอนที่ยังไม่ท้อง ไม่มีลูก นิดนกก็ไม่เข้าใจว่าคุณแม่ที่มีครรภ์ควรจะนั่งขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าอายุครรภ์เยอะๆ ก็ว่าไปอย่าง น้ำหนักตัวก็มาก ท้องก็โย้ แต่ถ้าเพิ่งท้องได้ไม่กี่สัปดาห์ มันจำเป็นต้องเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กันเลยเหรอ ไปฟังสิ่งที่เธอค้นพบขณะท้องกัน ว่าอะไรคือสาเหตุที่หญิงท้องควรได้นั่ง และเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อสงสัยว่าผู้หญิงตรงหน้านี่ท้องอ่อนแก่หรือแค่อ้วน 
#TheRookieMom #นิดนก #SalmonPodcast

21 min

Top Podcasts In Relationships