32 min

ชมรมคุณแม่ขนหัวลุก กับเรื่องลี้ลับที่มาพร้อมลูก | EP14 The Rookie Mom

    • Relationships

นี่ไม่ใช่ชมรมขนหัวลุก นี่ไม่ใช่ Untitled Case แต่นี่คือ The Rookie Mom อีพีลี้ลับหลายความเชื่อบอกว่าผีหรือวิญญาณติดต่อกับเด็กได้ดีกว่า ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจขนาดนั้นหรอก แต่ประสบการณ์ตรงของนิดนกและครอบครัวบอกว่า มันอาจจะมีก็ได้!
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

นี่ไม่ใช่ชมรมขนหัวลุก นี่ไม่ใช่ Untitled Case แต่นี่คือ The Rookie Mom อีพีลี้ลับหลายความเชื่อบอกว่าผีหรือวิญญาณติดต่อกับเด็กได้ดีกว่า ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจขนาดนั้นหรอก แต่ประสบการณ์ตรงของนิดนกและครอบครัวบอกว่า มันอาจจะมีก็ได้!
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

32 min