1 hr 1 min

ทำอย่างไรกับความเครียดในครอบครัว feat. เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ น้กจิตวิทยา | EP31 The Rookie Mom

    • Relationships

อยู่บ้านนานๆ มันเครียด เราเห็นข่าวความขัดแย้งในครอบครัวเพิ่มขึ้นมากในช่วง quarantine นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ เล่นๆ แต่เกิดขึ้นจริงและซีเรียสจริงอีพีนี้ นิดนกขอบำบัดความเครียดแบบได้ประโยชน์กับผู้ฟัง ด้วยการพานักจิตวิทยาตัวจริง นีท - เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ มาสอบถามเรื่องการจัดการอารมณ์จากความเครียด รวมไปถึงความเครียดในเด็ก และความตึงในครอบครัว ว่าสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างในยุคนี้
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

อยู่บ้านนานๆ มันเครียด เราเห็นข่าวความขัดแย้งในครอบครัวเพิ่มขึ้นมากในช่วง quarantine นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ เล่นๆ แต่เกิดขึ้นจริงและซีเรียสจริงอีพีนี้ นิดนกขอบำบัดความเครียดแบบได้ประโยชน์กับผู้ฟัง ด้วยการพานักจิตวิทยาตัวจริง นีท - เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ มาสอบถามเรื่องการจัดการอารมณ์จากความเครียด รวมไปถึงความเครียดในเด็ก และความตึงในครอบครัว ว่าสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างในยุคนี้
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 1 min