41 นาที

TS EP.128 Petaneer ผสานสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรม สร้าง Innovation ใน Pet care Techsauce Podcast

    • เทคโนโลยี

นวัตกรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนดีขึ้น แต่ยังสามารถนำมาช่วยสัตว์ได้อีกด้วย.คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมจาก NIA ในปี 2564 กับผลงานลูวิ่งในน้ำเพื่อกายภาพสัตว์เลี้ยง (PetCube).การผสานศาสตร์ทั้งสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ จนก่อตั้งบริษัท Petaneer เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่หลายชิ้นไม่เคยมีมาก่อน

นวัตกรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนดีขึ้น แต่ยังสามารถนำมาช่วยสัตว์ได้อีกด้วย.คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมจาก NIA ในปี 2564 กับผลงานลูวิ่งในน้ำเพื่อกายภาพสัตว์เลี้ยง (PetCube).การผสานศาสตร์ทั้งสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ จนก่อตั้งบริษัท Petaneer เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่หลายชิ้นไม่เคยมีมาก่อน

41 นาที

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทเทคโนโลยี

Apple
Apple
Lex Fridman
TED Tech
Ben Gilbert and David Rosenthal
Beartai