40 นาที

TS EP.86 ทำไม Digital Transformation ถึงสำคัญกับองค์กร ‪?‬ Techsauce Podcast

    • เทคโนโลยี

Techsauce ชวนคุณโบ๊ท -พชร อารยะการกุล CEO แห่ง Bluebik Group มาพูดคุยถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation การแข่งขันขององค์กรในยุคเทคโนโลยี.รวมถึงทำความรู้จัก Bluebik ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังจะระดมทุน IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไร และทำไมองค์กรต้องพึ่ง consulting firm

Techsauce ชวนคุณโบ๊ท -พชร อารยะการกุล CEO แห่ง Bluebik Group มาพูดคุยถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation การแข่งขันขององค์กรในยุคเทคโนโลยี.รวมถึงทำความรู้จัก Bluebik ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังจะระดมทุน IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไร และทำไมองค์กรต้องพึ่ง consulting firm

40 นาที

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทเทคโนโลยี

Apple
TWiT
TED Tech
Post Script Media + Canary Media
Jack Rhysider
นายอาร์ม