33 นาที

TS MICE Series EP.7 เจาะลึกโอกาสธุรกิจ MICE บนความไม่แน่นอ‪น‬ Techsauce Podcast

    • เทคโนโลยี

ความไม่แน่นอนจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างก็ต้องเตรียมการรับมือปัญหาอย่างรอบด้าน การวางแผนรับมือเป็นสิ่งที่สำคัญในการประคองธุรกิจให้ยังดำเนินต่อไปได้ นอกจากนั้นยังต้องเตรียมแผนสำรองไว้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกด้วย
.
วันนี้ Techsauce จะพามาเจาะลึกกันว่าในปีที่ผ่านมา ปัญหาและการรับมือในส่วนของธุรกิจ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) เป็นอย่างไร ในปีนี้ทิศทางและโอกาสของธุรกิจนั้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงจะมีเทรนด์ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
.
ร่วมพูดคุยกับ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนา และนวัตกรรม, TCEB เกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจ MICE อย่างเจาะลึก

ความไม่แน่นอนจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างก็ต้องเตรียมการรับมือปัญหาอย่างรอบด้าน การวางแผนรับมือเป็นสิ่งที่สำคัญในการประคองธุรกิจให้ยังดำเนินต่อไปได้ นอกจากนั้นยังต้องเตรียมแผนสำรองไว้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกด้วย
.
วันนี้ Techsauce จะพามาเจาะลึกกันว่าในปีที่ผ่านมา ปัญหาและการรับมือในส่วนของธุรกิจ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) เป็นอย่างไร ในปีนี้ทิศทางและโอกาสของธุรกิจนั้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงจะมีเทรนด์ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
.
ร่วมพูดคุยกับ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนา และนวัตกรรม, TCEB เกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจ MICE อย่างเจาะลึก

33 นาที

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทเทคโนโลยี

นายอาร์ม
Apple
Lex Fridman
Setapp
Techsauce Podcast
Beartai