1 hr 7 min

Twins เคสแฝดแสนแปลกประหลาด | Untitled Case EP123 Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ disturb : 2 กะโหลก))
ฝาแฝดมักมีภาพลักษณ์ของความลึกลับอยู่ในความสัมพันธ์ การมีหน้าตาที่คล้ายกันอย่างมาก อายุที่เท่ากัน เติบโตมาด้วยกัน ทำให้หลายคนมีแนวคิดว่าฝาแฝดมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าพี่น้องทั่วไป
สองเคสในอีพีนี้ เล่าถึงฝาแฝดกิบบอนส์ (Gibbons Twins) ที่มีพฤติกรรมแสนประหลาด คือการไม่พูดกับใครเลยเป็นเวลาหลายต่อหลายปี จนได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนว่า Silent Twins หรือฝาแฝดเงียบ ส่วนอีกเคสคือคดีการหายตัวไปของฝาแฝดมิลล์บรูก (Millbrook Twins) ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาทาง mindset ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างมาก
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

((ระดับความ disturb : 2 กะโหลก))
ฝาแฝดมักมีภาพลักษณ์ของความลึกลับอยู่ในความสัมพันธ์ การมีหน้าตาที่คล้ายกันอย่างมาก อายุที่เท่ากัน เติบโตมาด้วยกัน ทำให้หลายคนมีแนวคิดว่าฝาแฝดมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าพี่น้องทั่วไป
สองเคสในอีพีนี้ เล่าถึงฝาแฝดกิบบอนส์ (Gibbons Twins) ที่มีพฤติกรรมแสนประหลาด คือการไม่พูดกับใครเลยเป็นเวลาหลายต่อหลายปี จนได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนว่า Silent Twins หรือฝาแฝดเงียบ ส่วนอีกเคสคือคดีการหายตัวไปของฝาแฝดมิลล์บรูก (Millbrook Twins) ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาทาง mindset ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างมาก
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 7 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
Mission To Pluto Media
ชวนดูดะ
มิศวง Mistery
audiochuck
CBC Podcasts + BBC World Service