36 min

UC04 Dark Web : ความมืดมนในโลกอินเทอร์เน็‪ต‬ Untitled Case

    • True Crime

Disclaimer: เตือนก่อนว่าเรื่องที่เล่าในตอนนี้น่ากลัวจริงๆ มีฉากน่าหวาดเสียวหลายซีน ใครไม่ถูกโรคกับแนวนี้ แนะนำให้เปิดฟังตอนอื่นๆ ไปก่อนนะฮะถึงเราจะใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่ทุกวัน แต่โลกออนไลน์ก็ช่างมีซอกมุมลี้ลับชวนขนหัวลุกซุกซ่อนอยู่ แบบที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหามันพบได้ง่ายๆUntitled Case อีพี 4 นี้ ยชและธัญจะเอาเรื่องคดีฆาตกรรมชวนสยองที่มีแกนเรื่องอยู่ที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ฟังกัน แล้วคุณจะพบว่าการใช้ Google หาข้อมูลมันช่างเป็นเรื่องมุ้งมิ้งซะเหลือเกิน#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

Disclaimer: เตือนก่อนว่าเรื่องที่เล่าในตอนนี้น่ากลัวจริงๆ มีฉากน่าหวาดเสียวหลายซีน ใครไม่ถูกโรคกับแนวนี้ แนะนำให้เปิดฟังตอนอื่นๆ ไปก่อนนะฮะถึงเราจะใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่ทุกวัน แต่โลกออนไลน์ก็ช่างมีซอกมุมลี้ลับชวนขนหัวลุกซุกซ่อนอยู่ แบบที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหามันพบได้ง่ายๆUntitled Case อีพี 4 นี้ ยชและธัญจะเอาเรื่องคดีฆาตกรรมชวนสยองที่มีแกนเรื่องอยู่ที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ฟังกัน แล้วคุณจะพบว่าการใช้ Google หาข้อมูลมันช่างเป็นเรื่องมุ้งมิ้งซะเหลือเกิน#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

36 min

Top Podcasts In True Crime