1 hr 3 min

UC13 Weird Disease: โรคประหลาด อาการป่วยพิสดา‪ร‬ Untitled Case

    • True Crime

เป็นโรคปกติก็เหนื่อยมากพอแล้ว แต่ Untitled Case เอพิโสดนี้ขอเอาเรื่องอาการป่วยแปลกๆ ประหลาดโลก มาเล่าให้ฟังกันเคสแรกเป็นของยชกับอาการป่วยที่ทำให้กินอะไรแปลกประหลาดได้ไม่ยั้ง และเคสที่สองของธัญ กับอาการทางจิตที่ทำให้คิดว่าตัวเองตายไปแล้ว!#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

เป็นโรคปกติก็เหนื่อยมากพอแล้ว แต่ Untitled Case เอพิโสดนี้ขอเอาเรื่องอาการป่วยแปลกๆ ประหลาดโลก มาเล่าให้ฟังกันเคสแรกเป็นของยชกับอาการป่วยที่ทำให้กินอะไรแปลกประหลาดได้ไม่ยั้ง และเคสที่สองของธัญ กับอาการทางจิตที่ทำให้คิดว่าตัวเองตายไปแล้ว!#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

1 hr 3 min

Top Podcasts In True Crime