1 hr 2 min

UC14 Serial Killer: ฆาตกรต่อเนื่อ‪ง‬ Untitled Case

    • True Crime

ยิ่งกว่าฆาตกร คือฆาตกรต่อเนื่อง
ไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะ Untitled Case อีพีนี้ ยชและธัญและพาทุกคนไปฟังคดีฆาตกรต่อเนื่องที่อุกอาจและน่าสยดสยองที่สุดสองคดี ในสหรัฐอเมริกา
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ยิ่งกว่าฆาตกร คือฆาตกรต่อเนื่อง
ไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะ Untitled Case อีพีนี้ ยชและธัญและพาทุกคนไปฟังคดีฆาตกรต่อเนื่องที่อุกอาจและน่าสยดสยองที่สุดสองคดี ในสหรัฐอเมริกา
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

1 hr 2 min

Top Podcasts In True Crime