12 min

[WFH] Ep.12 : วิธีทำความเข้าใจกฎหมายภาษีและลำดับศักดิ์ของกฎหมา‪ย‬ TAXBugnoms PodCast

    • Entrepreneurship

ขอต้อนรับเข้าสู่ TAXBugnoms Podcast ในเวอร์ชั่น WFH กับหัวข้อ#เรียนภาษีหนีไวรัส ตอนที่สิบสองนี้ พรี่หนอมชวนมาทำความเข้าใจกฎหมายภาษีว่าเราจะเรียนรู้แบบไหนให้เข้าใจ แบบไหนถือเป็นกฎหมาย แบบไหนไม่ใช่กฎหมาย ไปจนถึงลำดับศักดิ์ของกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจกฎหมายภาษีมากยิ่งขึ้นครับผม 

ขอต้อนรับเข้าสู่ TAXBugnoms Podcast ในเวอร์ชั่น WFH กับหัวข้อ#เรียนภาษีหนีไวรัส ตอนที่สิบสองนี้ พรี่หนอมชวนมาทำความเข้าใจกฎหมายภาษีว่าเราจะเรียนรู้แบบไหนให้เข้าใจ แบบไหนถือเป็นกฎหมาย แบบไหนไม่ใช่กฎหมาย ไปจนถึงลำดับศักดิ์ของกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจกฎหมายภาษีมากยิ่งขึ้นครับผม 

12 min