27 min

WH04 | พยายามคิดบวกเข้าไว้ แต่กลับเกิดผลลบในใ‪จ‬ WORK Heart

    • Mental Health

แม้จะเครียดจากการทำงานมามากแค่ไหน เราก็ถูกสอนให้พยายามคิดบวกหรือคิดในแง่ดีไว้เสมอๆ เช่น มีงานทำก็ดีแล้วในยุคนี้ แต่เมื่อถูกบอกให้คิดบวกเอาไว้มากๆ จนเกินความเป็นจริง มันก็กลับกลายเป็นผลลบภายในใจเราที่สร้างปัญหาสุขภาพจิตในเวลาต่อมา หรือที่เรียกกันว่า toxic positivity
.
พอดแคสต์ในอีพีนี้จะมีนักจิตวิทยามาช่วยหาวิธีพยายามบาลานซ์การคิดบวกยังไงให้ยังคงมีความหวังในชีวิตและไม่กัดกินจิตใจเราในอนาคตต่อไปกันนะ

แม้จะเครียดจากการทำงานมามากแค่ไหน เราก็ถูกสอนให้พยายามคิดบวกหรือคิดในแง่ดีไว้เสมอๆ เช่น มีงานทำก็ดีแล้วในยุคนี้ แต่เมื่อถูกบอกให้คิดบวกเอาไว้มากๆ จนเกินความเป็นจริง มันก็กลับกลายเป็นผลลบภายในใจเราที่สร้างปัญหาสุขภาพจิตในเวลาต่อมา หรือที่เรียกกันว่า toxic positivity
.
พอดแคสต์ในอีพีนี้จะมีนักจิตวิทยามาช่วยหาวิธีพยายามบาลานซ์การคิดบวกยังไงให้ยังคงมีความหวังในชีวิตและไม่กัดกินจิตใจเราในอนาคตต่อไปกันนะ

27 min