27 min

WIM05 ภาษีน้ำตาลถึงภาษีความเค็ม เมื่อรายได้รัฐแปรผันกับสุขภาพ (?‪)‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

จากความหงุดหงิดปนงงที่อยู่ๆ น้ำอัดลมที่กินเป็นประจำก็ขึ้นราคา 1 บาท หวี พงศ์พิพัฒน์ บรรณาธิการบริหาร The MATTER และโจ้ นทธัญ แห่ง Salmon Podcast จึงรีบมาถกกันว่า ภาษีความหวานที่ทำให้ของขึ้นราคาแบบนี้ มันทำให้เราหยุดกินน้ำหวานได้จริงหรือ และคุยกันเลยเถิดไปถึงว่า ประเทศเรามีภาษีอะไรที่ effect กับชีวิตประชาชนอย่างพวกเราหนักๆ อีกบ้าง#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

จากความหงุดหงิดปนงงที่อยู่ๆ น้ำอัดลมที่กินเป็นประจำก็ขึ้นราคา 1 บาท หวี พงศ์พิพัฒน์ บรรณาธิการบริหาร The MATTER และโจ้ นทธัญ แห่ง Salmon Podcast จึงรีบมาถกกันว่า ภาษีความหวานที่ทำให้ของขึ้นราคาแบบนี้ มันทำให้เราหยุดกินน้ำหวานได้จริงหรือ และคุยกันเลยเถิดไปถึงว่า ประเทศเรามีภาษีอะไรที่ effect กับชีวิตประชาชนอย่างพวกเราหนักๆ อีกบ้าง#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

27 min

Top Podcasts In News