25 min

WIM11 วิพากษ์ ไม่เท่ากับ ชังชาติ เมื่อเราบ่นเพราะอยากอยู่ในบ้านที่ด‪ี‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ในยุคที่สังคมผลิตวาทกรรมหลายหลากมาเพื่อตราหน้ากันมากกว่าคุยเรื่องปัญหา ทำให้คำว่า ‘ชังชาติ’ (และอีกหลายคำ) กลายเป็นวลีเด็ดที่สร้างความเจ็บให้แก่คนไทยด้วยกันเองWhy It MATTER เอพิโสดนี้ต้อนรับ หวี พงศ์พิพัฒน์กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับถกประเด็นว่าการบ่นถึงคุณภาพชีวิตในบ้านที่เรียกว่า ‘ชาติ’ นี้ มันคือความหวัง ความรัก หรือความชังกันแน่#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

ในยุคที่สังคมผลิตวาทกรรมหลายหลากมาเพื่อตราหน้ากันมากกว่าคุยเรื่องปัญหา ทำให้คำว่า ‘ชังชาติ’ (และอีกหลายคำ) กลายเป็นวลีเด็ดที่สร้างความเจ็บให้แก่คนไทยด้วยกันเองWhy It MATTER เอพิโสดนี้ต้อนรับ หวี พงศ์พิพัฒน์กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับถกประเด็นว่าการบ่นถึงคุณภาพชีวิตในบ้านที่เรียกว่า ‘ชาติ’ นี้ มันคือความหวัง ความรัก หรือความชังกันแน่#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

25 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
The New York Times
The MATTER
The101.world