26 min

WIM31 โควิดระลอก 2 บทพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสังค‪ม‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

แม้จำนวนผู้ป่วยในประเทศจะเป็น 0 แล้ว แต่ก็ใช่ว่าเราจะวางใจกับสถานการณ์โควิดได้ นั่นเพราะมีหลายประเทศที่อาการระบาดซาลง แต่ก็กลับมาระบาดหนักอีกระลอก หลังผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมWhy It MATTER สัปดาห์นี้เอิน กรุณพร จาก The MATTER จะมาชวนคุยเรื่องการระบาดระลอกสองที่สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และหลายประเทศฝั่งยุโรป รวมถึงสถานการณ์ในไทย ที่ยังคงลดการ์ดลงไม่ได้ และชวนคิดถึงการร่วมมือกันของสังคม ที่ไม่ได้หมายถึงประชาชนเพียงฝ่ายเดียว แต่การเว้นระยะห่างนี้ควรสะท้อนมาจากนโยบายของรัฐและบริษัทเอกชนอีกด้วย#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19

แม้จำนวนผู้ป่วยในประเทศจะเป็น 0 แล้ว แต่ก็ใช่ว่าเราจะวางใจกับสถานการณ์โควิดได้ นั่นเพราะมีหลายประเทศที่อาการระบาดซาลง แต่ก็กลับมาระบาดหนักอีกระลอก หลังผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมWhy It MATTER สัปดาห์นี้เอิน กรุณพร จาก The MATTER จะมาชวนคุยเรื่องการระบาดระลอกสองที่สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และหลายประเทศฝั่งยุโรป รวมถึงสถานการณ์ในไทย ที่ยังคงลดการ์ดลงไม่ได้ และชวนคิดถึงการร่วมมือกันของสังคม ที่ไม่ได้หมายถึงประชาชนเพียงฝ่ายเดียว แต่การเว้นระยะห่างนี้ควรสะท้อนมาจากนโยบายของรัฐและบริษัทเอกชนอีกด้วย#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19

26 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
The Economist
The New York Times