25 min

WIMN01 | Clubhouse เมื่อคนธรรมดาถามตรงๆ กับคนดั‪ง‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ช่วงนี้ใครๆ ก็พูดถึง Clubhouse แม้กระทั่งอดีตนายกฯ และคนดังมากมายก็เข้ามาแจมด้วย คำถามคือ Clubhouse มันคือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไรนะ? ทำไมถึงโตเร็วขนาดนี้? แล้วจะมาแทนพอดแคสต์จริงเหรอ? วันนี้เราจึงยกเรื่องนี้มาประเดิมคุยกันในอีพีแรกของรายการ Why It MATTERs NOW

ช่วงนี้ใครๆ ก็พูดถึง Clubhouse แม้กระทั่งอดีตนายกฯ และคนดังมากมายก็เข้ามาแจมด้วย คำถามคือ Clubhouse มันคือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไรนะ? ทำไมถึงโตเร็วขนาดนี้? แล้วจะมาแทนพอดแคสต์จริงเหรอ? วันนี้เราจึงยกเรื่องนี้มาประเดิมคุยกันในอีพีแรกของรายการ Why It MATTERs NOW

25 min

Top Podcasts In News