15 min

WPC 96 2 วิธี ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโตเร็วที่สุด WARATTAPOB PODCAST

    • Business

การมีธุรกิจนั้น ใครๆก็อยากใฝ่ฝันที่อยากจะมีเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นรายได้หลัก ที่ช่วยให้ครอบครัวมีรากฐานที่มั่นคงขึ้น แต่การทำธุรกิจนั้นมักจะพบอุปสรรคบ่อยๆ ไม่ว่าการบริหาร การจัดการ หรือด้านอื่นๆ ซึ่งมีส่วนให้บางคนล้มเลิกกิจการไป

ความจริงผมมีคำแนะนำครับว่า ถ้าคุณอยากเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น 2 วิธีนี้อาจช่วยให้คุณทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตให้เร็วที่สุดครับ

การมีธุรกิจนั้น ใครๆก็อยากใฝ่ฝันที่อยากจะมีเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นรายได้หลัก ที่ช่วยให้ครอบครัวมีรากฐานที่มั่นคงขึ้น แต่การทำธุรกิจนั้นมักจะพบอุปสรรคบ่อยๆ ไม่ว่าการบริหาร การจัดการ หรือด้านอื่นๆ ซึ่งมีส่วนให้บางคนล้มเลิกกิจการไป

ความจริงผมมีคำแนะนำครับว่า ถ้าคุณอยากเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น 2 วิธีนี้อาจช่วยให้คุณทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตให้เร็วที่สุดครับ

15 min

Top Podcasts In Business