23 min

#WTF - EP092 ทรัมป์ทิ้งทวนสั่งแบน Xiaomi #WTF

    • Technology

รัฐบาลโดนัล ทรัมป์ โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มรายชื่อบริษัทสัญชาติจีนอีก 9 บริษัทในบัญชีบริษัทที่มีความสัมพันธ์ หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐบาลจีน หรือกองทัพ หนึ่งในนั้นคือ Xiaomi บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของจีนด้วย

See omnystudio.com/listener for privacy information.

รัฐบาลโดนัล ทรัมป์ โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มรายชื่อบริษัทสัญชาติจีนอีก 9 บริษัทในบัญชีบริษัทที่มีความสัมพันธ์ หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐบาลจีน หรือกองทัพ หนึ่งในนั้นคือ Xiaomi บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของจีนด้วย

See omnystudio.com/listener for privacy information.

23 min

Top Podcasts In Technology