30 min

#WTF - EP096 Starlink จะเปิดให้บริการที่ไทยในปี 2022‪?‬ #WTF

    • Technology

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ Starlink ได้เปิดให้ผู้สนใจจองคิวใช้บริการโดยจะต้องวางเงิน 99USD เพื่อจองคิวการได้รับบริการจาก Starlink ทำให้ต่อมา กสทช. ออกมาบอกว่าว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนั้นจะต้องมีการขออนุญาตประเทศที่จะเข้าไปให้บริการก่อนนะจ๊ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร #WTF หยิบมาเล่าให้ฟังค่ะ

 

See omnystudio.com/listener for privacy information.

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ Starlink ได้เปิดให้ผู้สนใจจองคิวใช้บริการโดยจะต้องวางเงิน 99USD เพื่อจองคิวการได้รับบริการจาก Starlink ทำให้ต่อมา กสทช. ออกมาบอกว่าว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนั้นจะต้องมีการขออนุญาตประเทศที่จะเข้าไปให้บริการก่อนนะจ๊ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร #WTF หยิบมาเล่าให้ฟังค่ะ

 

See omnystudio.com/listener for privacy information.

30 min

Top Podcasts In Technology