58 min

Your Digital life! EP.9 - TPMAP แพลต์ฟอร์มบิ๊กดาต้า ระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้‪า‬ NSTDA Podcast

    • Science

รายการ Your Digital life! EP.9 ตอน TPMAP แพลต์ฟอร์มบิ๊กดาต้า ระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) สวทช. ดำเนินรายการโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และ คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ

รายการ Your Digital life! EP.9 ตอน TPMAP แพลต์ฟอร์มบิ๊กดาต้า ระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) สวทช. ดำเนินรายการโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และ คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ

58 min

Top Podcasts In Science