28 min

Yuen Tai-yung ปรมาจารย์โปสเตอร์หนังฮ่องกง | Arttrovert EP05 Arttrovert

    • Performing Arts

ถ้าจะบอกว่าบรูซ ลี, โจวซิงฉือ, เฉินหลง, หงจินเป่า, มีอะไรที่เหมือนกัน? ก็คงต้องตอบว่าทุกคนผ่านฝีแปรงของ หยวนไท่หยง (Yuen Tai-yong) นักวาดโปสเตอร์ หรือ Posterist มือกระฉ่อนของวงการหนังฮ่องกง กันมาหมดแล้ว
ในยุค 1970s - 1990s โปสเตอร์หนังเป็นสื่อทรงอิทธิพลในการโปรโมตภาพยนตร์ และนั่นทำให้นักวาดภาพประกอบมือดีเท่านั้นที่จะก้าวมาทำงานตรงนี้ได้ และลายเส้นของ Yuen Tai-yong ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหนังฮ่องกงยุคเฟื่องฟูจริงๆ
#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ถ้าจะบอกว่าบรูซ ลี, โจวซิงฉือ, เฉินหลง, หงจินเป่า, มีอะไรที่เหมือนกัน? ก็คงต้องตอบว่าทุกคนผ่านฝีแปรงของ หยวนไท่หยง (Yuen Tai-yong) นักวาดโปสเตอร์ หรือ Posterist มือกระฉ่อนของวงการหนังฮ่องกง กันมาหมดแล้ว
ในยุค 1970s - 1990s โปสเตอร์หนังเป็นสื่อทรงอิทธิพลในการโปรโมตภาพยนตร์ และนั่นทำให้นักวาดภาพประกอบมือดีเท่านั้นที่จะก้าวมาทำงานตรงนี้ได้ และลายเส้นของ Yuen Tai-yong ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหนังฮ่องกงยุคเฟื่องฟูจริงๆ
#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

28 min