300 episodes

Weekly roundtable in which our guests try to answer some of the challenging and controversial questions in modern society. From BBC World Service

Pargar BBC

  • News

Weekly roundtable in which our guests try to answer some of the challenging and controversial questions in modern society. From BBC World Service

  اتانازی چیست؟

  اتانازی چیست؟

  اگرنزدیکترین فرد به شما بخواهد در خودکشی اش به او کمک کنید تا از درد و رنج و بیماری منتهی به مرگ خلاص شود، به این خواست جواب مثبت می دهید؟

  • 54 min
  زن در سینما و تئاتر ایران

  زن در سینما و تئاتر ایران

  زنان بازیگر ایرانی در مورد تصویر زن در سینما و تئاتر ایران چه می‌گویند؟

  • 54 min
  مهدی بازرگان

  مهدی بازرگان

  مهدی بازرگان مهندس بود. نخست وزیر بود. رهبر نهضت آزادی بود و نویسنده بود. در این نقش‌های متفاوت از او چه می‌بینیم؟ حاصل کار بازرگان چه بود؟

  • 52 min
  سمت و سوی موسیقی سنتی ایران

  سمت و سوی موسیقی سنتی ایران

  آزادی هنرمند در حوزه موسیقی سنتی ایران تا کجاست؟ آیا محدود شدن آهنگسازان و نوازندگان ایرانی به قواعد موسیقی سنتی مانع نوآوری نیست؟

  • 54 min
  کارنامه محمدعلی فروغی و همفکرانش

  کارنامه محمدعلی فروغی و همفکرانش

  زندگی سیاسی محمد علی فروغی، نخست وزیر رضا شاه پهلوی، مثالی ست پرمعنا از روشنفکرانی که می دانستند حکومت استبدادی است اما به قصد بهبود اوضاع مملکت درآن شریک شدند. زندگی سیاسی فروغی چه به ما می آموزد؟

  • 45 min
  مرجعیت و آینده‌اش در ایران

  مرجعیت و آینده‌اش در ایران

  نهاد مرجعیت عالی ترین نهاد اسلام شیعی در ایران است. آینده‌ی این نهاد چیست؟ آیا اسلام شیعی بدون مرجعیت قابل تصور است؟

  • 54 min

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To

More by BBC