11 min

ح مشدد- قسمت دو‪م‬ وقت شنیدن

    • Arts

سامرا در تب و تاب شهادت امام حسن عسگری و ماجرای جانشینی ایشان برای امامت است.
این پادکست روایتی است مستند از این مقطع از تاریخ شیعه از زبان دو تن از زنان آن دوران: حکیمه و بریهه

سامرا در تب و تاب شهادت امام حسن عسگری و ماجرای جانشینی ایشان برای امامت است.
این پادکست روایتی است مستند از این مقطع از تاریخ شیعه از زبان دو تن از زنان آن دوران: حکیمه و بریهه

11 min

Top Podcasts In Arts