31 min

#55 İhracatta Vergilendirme Avantajları - Mali Müşavir Evren Özmen Sıfırdan Globale

    • Entrepreneurship

Bu bölümümüzde Özmen Müşavirlik kurucu ortaklarından Evren Özmen ile - ihracat yapan firmaların yararlanabileceği vergilendirme avantajlarını, - reklamların vergilendirilmesini, - bazı firmaların neden Estonya'yı tercih ettiklerini, - teknokent ve serbest bölgelerin avantajlarını konuştuk.Sıfırdan Globale Bülten:sifirdanglobale.substack.comPatreon Destekçimiz Ol:https://www.patreon.com/sifirdanglobale01:34 Yurtdışına çeşitli hizmet ihraç firmaların vergi avantajları 08:04 Vergilendirmede ‘’genç girişimcilik’’ kavramı nedir? 09:08 Oyun ihraç eden firmalarının gelirlerinin vergilendirilmesi ve faturalandırılması 12:30 Yurtdışında yayınlanan reklamların vergilendirilmesi 14:44 Teknokent ve Serbest Bölgelerdeki firmaların vergilendirme avantajları 20:40 Bazı firmaların Estonya’da şube açma nedenleri 24:29 Hangi harcamalar firma gideri olarak kabul edilebilir? 28:50 Erişim kanalları Evren Özmen Medium profili: https://medium.com/@evrenozmenEposta:evrenozmen@ozmconsultancy.comLinkedin: https://www.linkedin.com/in/cpa-i%CC%87stanbul/?originalSubdomain=tr(e-kitapçık) Hangi Harcamalarım Ödenecek Vergimi Azaltır?https://drive.google.com/file/d/1MX8AkjWuRv48CsVuDYpQHuLgcPMXtTPz/viewToptal, Upwork gibi sitelerden elde edilen kazançların vergilendirimesi üzerine medium yazısı:https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9Favir-evren-%C3%B6zmen/fiverr-upwork-toptal-gibi-platformlar-%C3%BCzerinden-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n-bilmesi-gereken-vergisel-konular-260bbb224715Websitesi:https://ozmconsultancy.com/

Bu bölümümüzde Özmen Müşavirlik kurucu ortaklarından Evren Özmen ile - ihracat yapan firmaların yararlanabileceği vergilendirme avantajlarını, - reklamların vergilendirilmesini, - bazı firmaların neden Estonya'yı tercih ettiklerini, - teknokent ve serbest bölgelerin avantajlarını konuştuk.Sıfırdan Globale Bülten:sifirdanglobale.substack.comPatreon Destekçimiz Ol:https://www.patreon.com/sifirdanglobale01:34 Yurtdışına çeşitli hizmet ihraç firmaların vergi avantajları 08:04 Vergilendirmede ‘’genç girişimcilik’’ kavramı nedir? 09:08 Oyun ihraç eden firmalarının gelirlerinin vergilendirilmesi ve faturalandırılması 12:30 Yurtdışında yayınlanan reklamların vergilendirilmesi 14:44 Teknokent ve Serbest Bölgelerdeki firmaların vergilendirme avantajları 20:40 Bazı firmaların Estonya’da şube açma nedenleri 24:29 Hangi harcamalar firma gideri olarak kabul edilebilir? 28:50 Erişim kanalları Evren Özmen Medium profili: https://medium.com/@evrenozmenEposta:evrenozmen@ozmconsultancy.comLinkedin: https://www.linkedin.com/in/cpa-i%CC%87stanbul/?originalSubdomain=tr(e-kitapçık) Hangi Harcamalarım Ödenecek Vergimi Azaltır?https://drive.google.com/file/d/1MX8AkjWuRv48CsVuDYpQHuLgcPMXtTPz/viewToptal, Upwork gibi sitelerden elde edilen kazançların vergilendirimesi üzerine medium yazısı:https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9Favir-evren-%C3%B6zmen/fiverr-upwork-toptal-gibi-platformlar-%C3%BCzerinden-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n-bilmesi-gereken-vergisel-konular-260bbb224715Websitesi:https://ozmconsultancy.com/

31 min