51 episodes

Acilci.Net, Acil Tıp hekimlerine güncel, doğru ve kapsamlı her türlü bilgiyi serbest, açık erişimli ve reklamsız şekilde sunmayı amaç edinmiş gönüllü öğretim üyesi, uzman ve asistanlar tarafından yürütülmektedir.

Acilci.Net Podcast Acilci.Net Podcast

  • Medicine

Acilci.Net, Acil Tıp hekimlerine güncel, doğru ve kapsamlı her türlü bilgiyi serbest, açık erişimli ve reklamsız şekilde sunmayı amaç edinmiş gönüllü öğretim üyesi, uzman ve asistanlar tarafından yürütülmektedir.

  Nazilerin Mahkum Kadavraları ve Pernkopf Atlası

  Nazilerin Mahkum Kadavraları ve Pernkopf Atlası

  Fakülteye

  yeni başladığımız günlerde, hangi anatomi atlası alınacağı konusunda kararsız

  kalmıştık. İşin aslı fazla bir seçeneğimiz de yoktu: Bir köşede Sobotta, diğer

  köşede Netter, çiçeği burnunda fakülte öğrencilerini anatominin girift

  dünyasına çağırıyordu. Sonunda kimimiz Sobotta’yı, kimimiz Netter’i seçtik;

  eğitim hayatımızın kalan yıllarında da hiç birimiz “Keşke diğerini alsaydık”

  diyerek hayıflanmadık.  O günlerde tıpçı muhabbetlerinde sık rastlanan “geyik” konulardan biri, Anatomi atlaslarının öldürülen Yahudiler incelenerek hazırlanmış olduğuydu. Hikaye bu ya, Hitler binlerce Yahudi’yi öldürdükten sonra, bunları incelenmesi için bilim insanlarına teslim etmiş, onlar da detaylı otopsiler yaparak günümüzdeki atlasları hazırlamışlardı. Hatta kadavra laboratuvarında incelenen bir yapı, atlastaki yerinden farklı yerleşimli ise, bunu kadavranın “başka ırktan” olmasına bağlayan sevimsiz diyaloglar da yaşanıyordu.  O dönemde hepimiz buna güldük geçtik. İşin doğrusunu yanlışını pek de düşünmedik. Neticede BT’nin, MR’ın, USG’nin olmadığı bir dönemde, detaylı kesitsel imajlar hazırlayabilmenin yolunun inanılmaz sayıda çok ve detaylı otopsiden geçmesi gerektiğini fark etmek çok da zor değildi. Ama elimizden düşürmediğimiz atlasların, katledilenler üzerinde yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlandığını düşünmek; hayatının baharında, her gün yaşıtlarının bir saniye bile dayanamayacağı formaldehit kokulu ortamlarla yüzleşen tıp fakültesi öğrencileri olan bizler için bile fazlasıyla ağırdı.   Biz de

  düşünmedik.  Peki gerçek neydi? Gerçekten de, Naziler tarafından öldürülenler, anatomi atlası hazırlamak için kullanılmışlar mıydı?​1–3​  Bir Irkçı Doğuyor  Rappottenstein Kalesi  Avusturya’nın Bavarya sınırına yakın Rappottenstein isimli bölgesinde, 1888’in 24 Kasımında, kasabanın doktorunun bir çocuğu dünyaya gelir. Adını Eduard koyarlar: Eduard Pernkopf. Evin ilk çocuğudur, ailesi gözlerinin içine bakar. Müziğe ilgisi erken yaşlarından kendini belli eder. Yaşıtları türlü oyunlar oynarken, o dere şırıltılarından, ahşap tıkırtılarından melodiler kapar.  Horn şehrinde Gymnasium’u bitirdikten sonra müzik alanında kariyer yapmayı planlar. Ancak 15 yaşına geldiğinde babası hayata gözlerini yumar. Ailenin geçimini sağlayan babası gittiğine göre, artık iki erkek kardeşini büyütmek ve ailesine bakmak zorundadır. Bu yüzden hayallerini bir kenara atar, daha çok para kazanacağını düşünerek doktor olmaya karar verir.  Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesine girdiğinde 19’undadır. Fakültede rahat durmaz, Almanya Öğrenci Akademik Cemiyeti’ne üye olur, ki bu Alman milliyetçisi örgüt ırkçı fikirlerini fazlasıyla okşar.  Burada, fakültenin Anatomi Enstitüsünden Ferdinand Hochstetter ile çalışma fırsatı yakalar. Daha sonraları kendi adıyla anatomi atlası da yayınlanan Hochstetter, o zamanlar 40’lı yaşlarındadır. Pernkopf, her fırsatta hocasının yanına koşar, yıllar içinde akıl hocası addedecek kadar.  Ferdinand Hochstetter öğrencileri ile birlikte (1930’lar)  Tıp fakültesinden 1912’de mezun olduğunda, anatomiye fazlasıyla ilgili bir hekim olarak, 8 yıl boyunca çeşitli kurumlarda anatomi dersleri verir. Derken 1. Dünya Savaşı patlak verir, ordunun yolunu tutar. 1 yıl askerde kalır, dönüşünde Viyana’da “akıl hocasının” asistanı olarak 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine periferik sinirler ve kardiyovasküler sistem anlatır.  Çalışkan bir

  öğrencidir. Akademik basamakları hızla tırmanır, 1926’ya geli

  • 12 min
  Parasetamol Zehirlenmesinde N-Asetil Sistein Dozu

  Parasetamol Zehirlenmesinde N-Asetil Sistein Dozu

  Parasetamol dünyada en çok kullanılan

  analjezik olarak halen yerini korumakta. Reçetesiz olarak ulaşılabiliyor olması

  da bunda önemli bir etken. Bu kadar kolay ulaşılabilen bir ilaç olması da

  haliyle toksisitesininde acil servislerde sıklıkla karşımıza çıkmasına neden olmaktadır.

  Karaciğer yetmezliğinin en sık nedenidir. Karaciğer yetmezliklerinin %50’sinden

  sorumludur. Parasetamol zehirlenmesinde tedaviler oldukça kısıtlıdır ve bu

  hastalar son noktada karaciğer transplantasyonuna gitmektedirler. Bildiğimiz

  üzere toksisiteyi parasetamol direkt olarak kendisi değil aktif metaboliti olan

  N-asetil parabenzokinonimin (NAPQI) ile oluşturmaktadır. NAPQI hücresel

  proteinlere özellikle mitokondriyal proteinlere bağlanmaktadır. Bu mitokondriyal

  strese bağlı olarak intrasellüler sinyal artışı ve oksidatif hasar oluşur ve

  sonuçta karaciğerde hücre nekrozu gelişir.  Karaciğer nekrozunu engellemek için

  klasik olarak N-asetil sistein (NAC) tedavide kullanılır. N-asetilsistein (NAC)

  öncü molekül sisteini sağlayarak glutatyon rezervini yenilemeyi amaçlamaktadır.

  NAC, intravenöz (IV) veya oral (PO) formlarda ve değişken doz rejimlerinde

  kullanılmaktadır. Bu farklı kullanım yollarına rağmen, mevcut tüm doz

  rejimleri, daha büyük bir miktarda oral alım veya daha yüksek serum

  konsantrasyonu için dozda hiçbir değişiklik olmadan oral için ve intravenöz

  kullanım için tekli dozdur. Ancak son kanıtlar, alınan parasetamol miktarı

  büyük olduğunda veya parasetamol kinetiğinin ciddi şekilde değişmesi durumunda

  alternatif bir tedavi protokolünün gerekli olabileceğini düşündürmektedir. Bu

  nedenle masif alımlarda NAC dozunun arttırılması tartışılmalıdır. Bu konuyla

  alakalı bundan sonra bahsedeceğim düzeyler ve ilaç dozları çalışmalardan elde

  edilen bilgilerdir. Bu konuyla alakalı henüz kesinleşmiş bir protokol yoktur.  Masif Parasetamol Zehirlenme Dozu Nedir?  Aslında ilk tartışmalı konu bu farklı çalışmalarda farklı düzeylerden bahsedilmekte. Bazı yazarlar alınan doza göre; >50g, >40g, >30g, opioid ve antimuskarinik ajanlarla beraber >30g olarak ayrım yapmışlar. Bazı yazarlar ise artmış serum asetaminofen konsantrasyonu üzerinden yorum yapmayı tercih etmişler. 4. Saatte ölçülen serum asetaminofen düzeyi >250 mcg/mL veya >500 mcg/mL’yi masif olarak kabul etmişler​1–4​.  Neden Farklı Doz?  8 saat içinde standart IV NAC tedavisi ile tedavi edilen ve karaciğer yetmezliğine ilerleyen birkaç masif asetaminofen intoksikasyonu vakası olmuştur. Ek olarak, alımdan sonra IV NAC ile tedavi edildiğinde bile daha yüksek aminotrensferaz konsantrasyonları ile artmış asetaminofen konsantrasyonları ile birlikte 1000 IU/L üzerine çıkan bir artış vardır (Tablo 1). NAC dozunun yetersiz olduğu bir eşik mevcuttur​5,6​.  Parasetamol KonsantrasyonuHepatoksisite Riski500 mcg/mL%13-33  Hangi Hastalara Farklı Doz?  Arttırılmış NAC dozunu başlamak için gerekli Parasematol düzeyini farklı çalışmalarda tartışmışlar. Cairney ve ark.​7​ yaptığı çalışmada normal dozda NAC tedavisi başlanan hastalarda eğer kan asetaminofen düzeyi 300mcg/mL ve 500 mcg/mL düzeyinin üzerindeyse karaciğer hasarı ve yetmezliği geliştiğini göstermiş. Bu nedenle 300 mcg/mL ve 500 mcg/mL düzeyinin üzerinde olan parasetamol zehirlenmelerinde arttırılmış doz NAC tedavisi uygulanması gerekebileceği sonucuna ulaşmışlar. Marks ve ark.​4​ bu seviyeyi 300 mcg/mL ve 600 mcg/mL olarak bulurken Chiew ve ark.​3​ 300 mcg/mL ve 450 mcg/mL olarak bu seviyeyi belirlemişler.  Yine Chiew

  ve ark. çalışmasında asetaminofen dozunu 2 katına çıktıklarında 300 mcg/mL

  • 13 min
  Favipiravir

  Favipiravir

  Giriş  Favipiravir (Avigan), Japonya’nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Diğer bazı deneysel antiviral ilaçlar (T-1105 ve T-1106) gibi, bir pirazinkarboksamit türevidir​1​. Favipiravir yeni bir RNA’ya bağlı RNA polimeraz (RdRp) inhibitörü türüdür​1–3​ Anti-influenza virüs aktivitesine ek olarak, favipiravir, flavi-, alfa-, filo-, bunya-, arena-, noro- ve diğer RNA virüslerinin replikasyonunu bloke edebilir​2​.  Favipravir Japonya’da 24 Mart 2014’te mevcut antivirallere cevap vermeyen viral suşları tedavi etmek için onaylanmıştır​1,4​. Toyama Chemical başlangıçta Avigan’ın Tamiflu’nun yerine geçebilecek yeni bir grip ilacı olmasını umuyordu. Bununla birlikte, hayvan deneyleri fetuslar üzerinde teratojenik etki potansiyeli olduğunu göstermiş ve Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından onaylanması büyük ölçüde gecikmiştir; üretim durumu sadece Japonya’daki acil durumlarla sınırlandınlmıştır.  Mart 2015’te ABD Gida ve İlaç İdaresi FDA, favipiravir’in grip tedavisinde güvenilirliğini ve etkinliğini inceleyen bir Faz III klinik çalışmasını tamamladı. Favipiravir, Şubat 2020’de, Çin’de ortaya çıkan COVID-19 (yeni koronavirūs) hastalığının deneysel tedavisi için incelenmiştir. 17 Mart’ta Çinli yetkililer ilacın Wuhan ve.Shenzhen’deki COVID tedavisinde etkili olduğunu ileri sürmüştür​1,2​.  Favipiravir Etki Mekanizması  Favipiravir’in etki mekanizmasinın, viral RNA’ya bağımlı RNA polimerazın seçici inhibisyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Diğer araştırmalar, favipiravirin ölümcül olmayan bir viral fenotip üreterek ölümcül RNA transversiyon mutasyonlannı indüklediğini göstermektedir. Favipiravir, hem oral hem de intravenöz formülasyonlarda mevcut olan aktif formu olan favipiravir-ribofuranozil-5′-trifosfat (favipiravir-RTP) ile metabolize olan bir ön ilaçtır. İnsan hipoksantin guanin fosforibozilitransferazının (HGPRT) bu aktivasyon sürecinde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.            Favipiravir memeli hücrelerinde RNA veya DNA sentezini inhibe etmez ve bunlar için toksik değildir. 2014 yılında favipiravir Japonya’da influenza pandemilerine karşı stoklama için onaylanmıştır. Bununla birlikte, favipiravir’in primer insan solunum yolu hücrelerinde etkili olduğu ve influenza tedavisinde etkinliği konusunda şüphe uyandırdığı gösterilmemiştir.  İnfluenza virüsleri, yukandaki şekilde görüldüğü gibi yeni viral partikulleri yaymak ve serbest bırakmak ve enfeksiyonu diğer hücrelere yaymak için genlerini enfekte hücreler içinde çoğaltır. Günümüzde tipik olarak influenza tedavisinde kullanılan nöraminidaz inhibitörleri, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için yení viral partiküllerin salınmasını engeller. Aksine, favipiravir, yayılmayı önlemek için enfekte hücreler içinde viral gen replikasyonunu inhibe eden yeni bir etki mekanizmasına sahip bir viral RNA polimeraz inhibitőrüdür​1​ .  14 Şubat’ta, Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Tıp Araştırma Merkezi ve Shenzhen Üçüncü Halk Hastanesi tarafından başlatılan COVID-19 tedavisi için favipiravir üzerinde yapılan klinik bir çalışma umut verici sonuçlar elde etmiştir. Toplam 80 hastanın (deney grubu ve kontrol grubu dahil) ilk sonuçları, favipiravirin, lopinavir+ritonavirinkinden daha güçlü antiviral etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Favipiravir tedavi grubunda anlamlı bir advers reaksiyon görülmemiştir ve lopinavir+ritonavir grubundan anlamlı olarak daha az yan etki göstermiştir​2​.  Farmakokinetik  Favipiravir oral yoldan kullanılır

  • 7 min
  AHA COVID-19 Rehberi

  AHA COVID-19 Rehberi

  Amerikan Kalp Derneği (AHA,) şüpheli veya tanılı COVID-19 hastalarına yapılacak olan resüsitatif işlemler sırasında, sağlık çalışanlarına bulaş riskini azaltmaya yönelik ara bir rehber yayınladı. Kılavuz iki kısımdan oluşmakta: İlk kısımda hastane içerisinde resüsitatif işlemler sırasında alınacak önlemler ve prosedürler anlatılırken, ikinci kısımda ise hastane öncesi dönem ile ilgili öneriler bulunmakta. Rehberin giriş kısmında, ABD dışındaki sağlık çalışanları için, kendi yerel yönetim önerilerine dikkat etmeleri yönünde vurgu yapılmış. Önerilerin geneline bakıldığında sağlık bakanlığımızın yayınlamış olduğu önlemler ile çelişen bir nokta bulunmamakta. Rehberin orijinal haline buradanulaşabilirsiniz.  Bilinen veya olası COVID-19 hastalarının bakımı sırasında:   * İlk aşamada standart olarak önerilen ve bulaş riskini azaltmaya yönelik genel tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapılmış:* Aerosol salınımına neden olan prosedürler (KPR, endotrakeal entübasyon, noninvaziv ventilasyon) uygulayıcılar açısından daha büyük bir bulaş riski anlamına geliyor. Bu prosedürler, havayolu ile bulaşan enfeksiyonlar için özel olarak tasarlanmış negatif basınçlı ve tek kişilik solunum izolasyon odalarında yapılmalı. Odada bulunan personel için solunum yolu koruma önlemleri alınmalı. İşlem sırasında bulunacak kişi sayısı sadece hasta bakımı ve prosedür desteği için gerekli olan kişiler ile sınırlandırılmalı. Prosedürün ardından oda temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.* Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastaları, kapıları kapalı olan tek kişilik bir odada takip edilmeli. Solunum izolasyon odaları aerosol üreten prosedürlerin uygulanacağı hastalar için ayrılmalı.* El hijyeni* Kişisel koruyucu ekipman (KKE)* Solunum sisteminin korunması: Hasta odasına veya bakım alanına girmeden önce bir solunum maskesi veya yüz maskesi (eğer solunum maskesi yoksa) takılmalı. Aerosol üretiminin arttığı bir prosedürü gerçekleştirirken veya bu prosedür sırasında odada bulunan kişiler, yüz maskesi yerine daha yüksek seviyede koruma sağlayan N95 maskeleri veya solunum maskelerini kullanılmalı.* Göz koruması* Eldiven* Önlükler: Eğer kurumda bulunan önlük sayısı yetersiz ise; aerosol salınımın arttığı prosedürler ve yakın temas sırasında kullanılmalıdır.* Aerosol salınımına neden olan prosedürler için ek öneriler* Entübasyon gerekiyorsa, uygun KKE ile hızlı seri entübasyon önerilmekte.* Mümkünse, aerosol üreten prosedürlerden kaçınılması önerilmekte (BVM, nebülizatör, non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon).* Akut solunum yetmezliği olan hastalarda doğrudan endotrakeal entübasyon önerilmekte. Daha yüksek aerosol oluşum riski nedeniyle high-flow nazal oksijenizasyon ve maske ile CPAP veya BiPAP kullanımından kaçınılması öneriliyor.  Tedarik sorunlarının ortadan kalkması halinde tanılı veya olası COVID-19 hastalarının bakımı sırasında, solunum yolu ile bulaşı engellemek için, solunum maskesi kullanımına geçilmesi gerektiği belirtiliyor.  Acil sağlık hizmeti veya diğer ilk yardım sağlayıcıları için öneriler:  * Acil çağrı merkezine gelen tüm çağrılar olası COVID-19 vakası olarak değerlendirilmeli. Hastanın belirti, semptom ve risk faktörleri bu açıdan sorgulanmalı. Fakat bu sorgulama süreci hayat kurtarıcı müdahalelerin (KPR, Heimlich manevrası gibi) endike olduğu durumlard, arayan kişiyi uygun bir şekilde yönlendirmeye engel olmamalı.* Acil nakil gerektiren bir hastada COVID-19’dan şüpheleniliyorsa, hastane öncesi acil sağlık ekiplerine ve hastanın nakledileceği sağlık tesislerine önceden bilgi verilmeli.* Acil sağ

  • 8 min
  Hidroksiklorokin Farklı Uygulama Yolları

  Hidroksiklorokin Farklı Uygulama Yolları

  Türkiye’de “Hidroksiklorokin sülfat” adlı etken maddeyi içeren Plaquenil adlı bir müstahzar bulunmaktadır. Quensyl adlı tablet ise yurtdışı ilaç olarak listede yer almaktadır​1​. Hidroksiklorokin ile ilgili diğer yazımız için burayı tıklayınız.  İlacın prospektüsüne bakıldığında yiyeceklerle ya da sütle birlikte uygulanması, film kaplı tabletlerin ezilmemesi, bölünmemesi gerektiği önerileri yer almaktadır​1,2​. İlacın oral olarak alımının mümkün olmadığı ya da zor olduğu durumlarda bu ilacın tabletlerinin nasıl uygulanması gerektiğine dair çözüm önerileri de sorgulanmaktadır.  Bu yazıda Plaquenil film kaplı tabletlerin oral alımın zor ya da mümkün olmadığı durumlarda nasıl uygulanacağına dair bilgileri derlemeye ve sunmaya çalıştım.  HATIRLATMA: İlacın Kullanma Talimat’ında ilacın ezilmemesi veya çiğnenmemesi gerektiği vurgulanmaktadır​3​. Bu durumlarda doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Aşağıda gösterilen öneriler, gerektiği durumlarda ilacın kırıldığı veya bölündüğü durumlarda en uygun nasıl yapılabilir sorusuna cevap vermeye yöneliktir.  Konuya geçmeden önce, oral olarak kullanılan bir dozaj formunun kırılması, bölünmesi veya açılması halinde karşılaşılabilecek farmasötik konulara değinmek yerinde olacaktır. Oral bir dozaj formunun sunulma şeklinin değiştirilmesi ile (kırmak, ezmek, açmak gibi), o ilacın emilim özelliklerinin değişmesi, kararsız bir yapıya dönüşmesi, lokal tahriş edici etkinin görülmesi, etki yerine ulaşamaması, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının ortaya çıkması ve kabul edilemez bir tada dönüşmesi gibi sorunlar karşımıza çıkar​4​. Bu hususlarda dikkatli olunması gerekmektedir.  Hidroksiklorokin  Film kaplı tabletler ezilebilir fakat dağılması için 5 dakikadan uzun süre gerekmektedir​5,6​.  Uyarı: Hamileyseniz tableti ezmeyiniz. Tavsiye için bir eczacıya veya ilaç bilgi servisine başvurunuz.  Enteral

  besleme tüpü olan hastalar için;  Tabletleri eziniz ve suyla karıştırınız, ardından enteral bir şırıngaya çekiniz. Tabletler kolayca dağılmayacaktır. Doz, bolus beslemesinden hemen sonra verilir. Sürekli beslenmeleri olanlar  için, dozu verdikten ve tüpü yıkadıktan hemen sonra beslemeyi yeniden başlatınız.  Yutma

  güçlüğü çeken hastalar için;  Tabletleri eziniz ve suyla karıştırınız. Ezilmiş tabletin çok acı bir tadı vardır. Kişi sıvıları yutamazsa veya tadı kabul edilemezse, tableti eziniz ve bir kaşık yoğurt veya elma püresi ile karıştırınız​5​.  Not: Ezilen ve suyla karıştırılan tabletler hemen uygulanmalıdır​7​.  Kaynaklar

  1. RxMediaPharma İnteraktif  İlaç Bilgi Kaynağı 2020. RxMediaPharma İnteraktif  İlaç Bilgi Kaynağı 2020. https://www.eczanet.com/. Published March 23, 2020. Accessed March 23, 2020.

  2. UpToDate Drug Information 2020. UpToDate Drug Information 2020. www.uptodate.com. Published March 23, 2020. Accessed March 23, 2020.

  3. Plaquenil Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı. Plaquenil Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/kubKtAttachments/PLAQUEN%C4%B0L%20200%20mg%20film%20kapl%C4%B1%20tablet-kt.pdf_69b3d4f3-a61c-4ba8-a56f-52f7ba6c9669.pdf. Published March 23, 2020. Accessed March 23, 2020.

  4.

  • 3 min
  Hidroksiklorokin

  Hidroksiklorokin

  İlaç Bilgisi  Aminokinolin grubu antimalaryal bir ilaçtır.  Endikasyonlar:  * Lupus eritematozus* Sıtma* Romatoid artrit* Dermatomiyozit, kutanöz hastalık (etiket dışı kullanım)* Porphyria cutanea tarda (etiket dışı kullanım)* Primer Sjögren sendromu (etiket dışı kullanım)* Q fever (Coxiella burnetii) (etiket dışı kullanım)* Sarkoidoz (etiket dışı kullanım)  Hidroksiklorokin şu anda COVID-19 tedavisinde kullanım için araştırılmaktadır.  Renal doz ayarı: Üreticinin etiketine göre renal doz ayarı gerektirmez ama, doz azaltması gerekebilir. Dikkatli kullanınız.  Hepatik doz ayarı:

  Üreticinin etiketine göre hepatik doz ayarı gerektirmez ama dikkatli

  kullanınız.  Doz: Romatizmal hastalıklar (örn., Romatoid artrit, lupus eritematozus, primer Sjögren sendromu [etiket dışı kullanım]): Mevcut veriler özellikle obez hastalarda dozlamayı ele almamaktadır; Bununla birlikte, bazı uzmanlar ≥80 kg ağırlığındaki hastalarda maksimum 400 mg/güne kadar standart günlük dozlar (ağırlık bazında olmayan) önermektedir​1​.  Türkiye’de Plaquenil 200 mg Film Kaplı 30 Tablet bulunmaktadır. Quensyl 200 mg 100 Tablet ise yurtdışı ilaç olarak geçmektedir​2​.  Uygulama: (Yetişkinlerde)

  Yiyecek veya sütle uygulayınız. Film kaplı tabletleri ezmeyiniz veya

  bölmeyiniz.  Yan Etkileri: %1 ile %10: Oftalmik: Retinopati (% 4; serum konsantrasyonuna bağlı; erken değişiklikler geri dönüşümlüdür (eğer devam ederse kesilmesine rağmen ilerleyebilir).  Sıklığı belirlenmemiş olup şu sistemleri etkileyen yan etkileri de mavcuttur; Santral sinir sistemi, Dermatolojik, Endokrinolojik ve Metabolik, Gastrointestinal, Hematolojik-Onkolojik, Nöromusküler, Oftalmik, Solunum sistemi  Kontrendikasyonları: Hidroksiklorokine bilinen hipersensivitenin olması. Kanada etiketine göre; Önceden var olan retinopati, 6 yaşın altındaki veya 35 kg’dan küçük çocuklarda kullanım  Uyarılar ve Önlemler  Kardiyovasküler etkiler: Bazen

  ölümcül olan kalp yetmezliğine neden olan kardiyomiyopati bildirilmiştir.

  Kardiyak belirti/semptomlarını izleyiniz; kardiyomiyopati belirti ve

  semptomları ortaya çıkarsa tedaviyi derhal bırakınız. Amerikan Kalp

  Derneği’nden yapılan bilimsel bir açıklamada, hidroksiklorokin ya doğrudan

  miyokardiyal toksisiteye neden olabilen ya da altta yatan miyokardiyal

  disfonksiyonu (büyüklük: majör) şiddetlendiren bir ajan olarak belirlenmiştir

  (AHA 2016]). İletim bozuklukları ve biventriküler hipertrofi teşhisi konulursa

  kronik toksisiteyi düşününüz. QT

  aralığını uzatabilir; ventriküler aritmi ve torsades de pointes bildirilmiştir

  (QT aralığını uzatabilecek diğer ilaçlarla eş zamanlı kullanımından kaçınınız).  Dermatolojik etkiler:

  Hidroksiklorokin ile cilt reaksiyonları oluşabilir; dermatit yapma olasılığı

  olan ilaçlarla birlikte dikkatli kullanınız.  Hematolojik etkiler: Kemik

  iliği supresyonu (örn., agranülositoz, anemi, aplastik anemi, lökopeni,

  trombositopeni) rapor edilmiştir; Uzun süreli tedavi sırasında Tam Kan Sayımını

  (TKS) periyodik olarak izleyiniz. Altta yatan hastalığa atfedilemeyen şiddetli

  kan bozukluğu belirtileri/semptomları ortaya çıkarsa tedaviyi bırakınız.  Hipoglisemi: Eşzamanlı

  antidiyabetik ajan kullanımı olan ve olmayan hastalarda hayatı tehdit eden

  bilinç kaybı da dahil olmak üzere şiddetli

  hipoglisemi bildirilmiştir. Hastalara hipoglisemi riski ve ilişkili

  belirti/semptomlarını anlatınız; Şiddetli hipoglisemi gelişen hastalarda

  • 6 min

Customer Reviews

mkübra ,

😁

Daha sık yayın koyun lütfen☺️

Top Podcasts In Medicine

Listeners Also Subscribed To