95 bölüm

Bu podcast şirketlerin değer yaratmasının çalışan ve müşterilerine insan odaklı yaklaşmalarıyla mümkün olacağını, tasarım odaklı düşünme, davranış psikolojisi, inovasyon ve yaratıcılık alanında uzman yerli ve yabancı, profesyonel ve akademisyenlerin görüşleri ışığında ele alıyor. 📧 mete@innolabz.ist👨‍💼 linkedin.com/in/meteyurtsever

DEĞER YARATMANIN FORMÜL‪Ü‬ Mete Yurtsever

  • İş
  • 4,4 • 30 Oy

Bu podcast şirketlerin değer yaratmasının çalışan ve müşterilerine insan odaklı yaklaşmalarıyla mümkün olacağını, tasarım odaklı düşünme, davranış psikolojisi, inovasyon ve yaratıcılık alanında uzman yerli ve yabancı, profesyonel ve akademisyenlerin görüşleri ışığında ele alıyor. 📧 mete@innolabz.ist👨‍💼 linkedin.com/in/meteyurtsever

  Meltem Heper ile Stratejik Konumlandırma

  Meltem Heper ile Stratejik Konumlandırma

  Bu hafta konuğum stratejik yönetim danışmanı Ries Global Ortağı ve Magnetic Brand Kurucusu Meltem Heper.
  Kendisiyle konumlandırmanın pazarlama iletişiminden ibaret olduğu yanılgısını konuştuk. Pazarlamanın bir alt başlığı olmanın aksine konumlandırmanın bir şirketin varlık nedeni olan ve faaliyetlerine yön veren bir kavram olduğundan, pazarlamanın ötesinde şirketin bütün stratejisinin dayandığı bir temel taşı olduğundan söz etti. 
  Konumlandırmanın bocalayan bir markayı toparlamasına ve odaklamasına örnek olarak bir dönem yönetici olarak sorumluluğunu üstlendiği Dalin markasından verdi. Lider markanın pazar payını daha da artırmasının arka planını anlattı.
  Marka genişlemesinin ise konumlandırma için bir tuzak olduğundan bahsetti. Burada da tam dost acı söyler misali, kendisini Unilever'li addetmesine rağmen, bir yumuşatıcı markası olan Yumoş'un deterjan çıkarmasını markayı "sulandırmak" ve hassas yıkama alanında yer edinmek için de boşa harcanmış bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. 
  Meltem'in bu çok tartışılan marka amacı, benzersiz satış vaadi ve marka imajı gibi kavramların konumlandırma ile karşılaştırmalı olarak anlattığı mini pazarlama 101 bölümünü dinlemeye davet ediyorum.

  Meltem Heper'in Linkedin profili:
  https://www.linkedin.com/in/hepermeltem/

  • 44 dk.
  Hoşgeldin DER-YA!

  Hoşgeldin DER-YA!

  Değer Yaratmanın Formülü podcasti Kitap Kulübü'nden sonra şimdi de bir topluluğa hayat veriyor. Formülü oluşturan elementler Curiosium (merak), Collectivium (işbirliği), Diversium (çeşitlilik), Positivium (olumlu/yapıcı yaklaşım ve Actorientum (eylem odaklılık) topluluğun kimyasını oluşturuyor. Bu değerlere inanan, önemseyen kafa dengi insanların birbirlerine kişisel ve kariyer yolculuklarında destek oldukları bir platform olmasını hedefliyorum. Bunu sağlamak için belirli yapılar ve araçlar kullanacağız. Bunlara değindiğim Pazar akşamı yaptığımız tanışma toplantısından bir bölümü sizlerle paylaşıyorum. Daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

  Sizi de şimdi 100 kurucu üye arasında yer almaya, birlikte değer yaratmaya ve bu topluluğa yön vermeye davet ediyorum.

  DER-YA sayfası:
  https://www.meteyurtsever.com/der-ya-deger-yaratmanin-toplulugu/

  Sık Sorulan Sorular:
  https://www.meteyurtsever.com/der-ya-deger-yaratmanin-toplulugu/sss/


    

  • 25 dk.
  DYF Kitap Kulübü ile Sıfırdan Bire

  DYF Kitap Kulübü ile Sıfırdan Bire

  Kitap kulübümüzün 8inci buluşmasında Peter Thiel'in Sıfırdan Bire adlı kitabını konuştuk. Yine her zaman olduğu gibi yaptığımız yorumların bir kısmını bu bölümde sizlerle paylaşıyorum.
  Kitap 2014 yılında yayınlanmış ve yazarın 2012'de Stanford'da start-uplar üzerine verdiği dersin notlarından bir derleme sunuyor.
  Kendisinin de söylediği gibi paradoksal bir şekilde ders bir formül sunmuyor bir start up'ın başarılı olması için. Çünkü her inovasyonun eşsiz olduğunu söylüyor. Ancak tabii kendi deneyiminden ipuçları sunuyor. 
  Öncelikle start upların amacının bir şeyi çoklamak değil, sıfırdan bire getirmek olduğunu söylüyor. Bunun için kurucular kabulleri sorgulayıp işleri baştan, yeniden düşünerek yeni teknolojiler veya iş modelleri geliştiriyorlar. Bunu gerçekleştirmede Start upların çalışma kültürlerine ve temel ilkelerine değiniyor.
  Aynı zamanda kitapta iş dünyasının ve toplumların 1950'lerden bu yana seyrinin sosyal, felsefi ve finansal boyutlarıyla bir resmini çekiyor ve gelecek hakkında öngörülerde bulunuyor.
  Bu bölümde görüşlerine yer verdiğim katılımcılarımız sırasıyla  Alim Küçükpehlivan, Müge İrfanoğlu, Hatice Ergüven Doydum, Esra Öcal, Aleyna İrem Karacan, Selim Uysal ve Mürsel Çavuş.

  • 27 dk.
  Patrick Fagan ile Davranış Bilimini Pazarlamada Kullanmak

  Patrick Fagan ile Davranış Bilimini Pazarlamada Kullanmak

  Patrick Fagan, on yılı aşkın deneyime sahip bir davranış bilimci.  Kariyerinde ilginç bir nokta hiç şüphesiz Cambridge Analytica'da üstlendiği Baş Psikolog göreviydi (tabii bu ünlü vaka hakkında da konuştuk). Şu anda davranış bilimi danışmanlığı yapan Capuchin'de Baş Bilimsel Sorumlu.
  Patrick, teknolojinin hayatımızdaki rolüyle ilgili endişelerini gizlemiyor. Ancak dediği gibi "bu teknolojinin (insanların zihinlerini dijital ayak izleriyle okumak) artık elimizde, bunu yok sayamayız" . Dürtmeler tarafından yönlendirilmek yerine kendimizi nasıl eğitebileceğimiz ve kararlarımız hakkında nasıl bilinçli olabileceğimiz konusundaki görüşlerini paylaştı.
  Ayrıca etkili pazarlama iletişimlerinin psikolojisi üzerine "Hooked" adlı kitabında detaylandırdığı yapışkan mesajların nasıl inşa edildiğine dair çerçevesini paylaştı. Bence bu kısım davranış biliminin özeti gibi.
  Patrick'in Linkedin profili
  https://www.linkedin.com/in/pfagan87/
  Patrick'in twitter hesabı
  https://twitter.com/PFagan87
  Patrick'in websitesi:
  http:/patrickfagan.co.uk 

  • 20 dk.
  Applying Behavioral Science in Marketing with Patrick Fagan

  Applying Behavioral Science in Marketing with Patrick Fagan

  Patrick Fagan is a behavioral scientist with over a decade's experience.  An interesting point in his career; he was the Lead Psychologist at Cambridge Analytica (certainly we talked about that famous case). Now he's the Chief Scientific Officer at behavioral science consultancy Capuchin.
  Patrick doesn't hide his concerns regarding techonology's role in our lives. But as he says "this technology (reading people's minds through their digital footprints) is here, we cannot uninvent it". He shared his views on how we can train ourselves and be concious about our decisions, rather than guided by nudges.
  He also shared his framework on how to build sticky messages that he elaborated in his book "Hooked" on the psychology of effective marketing comms. To me; it's BS in a nutshell.
  Patrick's Linkedin profile
  https://www.linkedin.com/in/pfagan87/
  Patrick's twitter profile
  https://twitter.com/PFagan87
  Patrick's website:
  http:/patrickfagan.co.uk/ 

  • 29 dk.
  DYF Kitap Kulübü ile Prekarya

  DYF Kitap Kulübü ile Prekarya

  Kitap Kulübünde geçtiğimiz hafta 7. buluşmamızda Guy Standing'in Prekarya adlı kitabını konuştuk.  Yine bu kayıtta katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine zaman elverdiğince kısaltarak yer veriyorum. 
  2010 yılında yayınlamış bir kitap ama güncelliğinden yitirmediği gibi özellikle pandemi sonrasında değişen çalışma hayatına ilişkin çok geçerli tespitleri olduğunu söyleyebilirim.
  Prekarya precarious ve proleterya kelimelerinden türetilmiş, yeni güvencesiz çalışanları tanımlıyor. Proleterya veya orta sınıf gibi anlamını yitiren tanımlardan doğan boşluğu dolduruyor diyebiliriz. Bu grup şu an için çok net ayrıştırılabilir gibi görünmüyor ve farklı profillerden oluşuyor ama kitabın çalışma hayatına ve toplumun geleceğine ilişkin çok çarpıcı tesiptleri var. Çözüm önerilerine de değiniliyor son bölümde ancak insanlara güven verecek bir yarın vaadinin şüphesiz kolay ve tek bir çözümü yok.
  Bu bölümde görüşlerine yer verdiğim katılımcılarımız sırasıyla  Yasemin Karakaya, Burak Bilgin, Hatice Ergüven Doydum (ve tekrar Yasemin Karakaya)

  • 22 dk.

Müşteri Yorumları

4,4/5
30 Oy

30 Oy

Pepe'nin annesi ,

Çok faydalandım

teşekkür ederim.

Ozzvet ,

dinleme sıkıntısı

podcast leriniz güzel ancak dinleme esnasında sürekli kesilme tekrar baştan başlatma ve kaldığım yere gelmekten dinlemek neredeyse imkansızlaşıyor. macbook dan diğer podcast leri dinlerken sizinki gibi bir sıkıntı yaşamıyorum. gayet rahat kesintisiz dinliyorum. Problemi çözemedim

En Popüler İş Podcast’leri

Dinleyicilerin Diğer Abonelikleri