11 episodes

Yoga beden ve zihni birlikte çalıştıran, deneyim odaklı bir pratik. 5 bin yıllık kökeninden beslenerek, 150 yılı aşan bir süredir tüm dünyada insanlara “kendine iyi bakma sanatı” olarak her gün, her yerde işe yarayabilecek bir yol sunuyor.

Sanskritçe “bütünlük” anlamına gelen yoga çalışmalarının özü “dengeyi gözetmek.”
Yoga pratiklerinde nefes ile propisiyetif ve vestibüler duyu başta olmak üzere tüm algılara yönlendirilen eş zamanlı dikkat, zihni de içine katarak süreci, deneyimi öne çıkarıyor, farkındalığı besliyor.

Yoga eğitmeni Sengül Dağdeviren bu programda dinleyicilerle yoga ve benzer deneyimlerini paylaşıyor, kavram ve teorileri anlatıyor, pratik egzersizler yaptırıyor, egzersizin anlamını, neye yaradığını açıklıyor. Tüm bunları yaparken de dinleyicileri "duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye" davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga Dersleri NTVRadyo

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 2 Ratings

Yoga beden ve zihni birlikte çalıştıran, deneyim odaklı bir pratik. 5 bin yıllık kökeninden beslenerek, 150 yılı aşan bir süredir tüm dünyada insanlara “kendine iyi bakma sanatı” olarak her gün, her yerde işe yarayabilecek bir yol sunuyor.

Sanskritçe “bütünlük” anlamına gelen yoga çalışmalarının özü “dengeyi gözetmek.”
Yoga pratiklerinde nefes ile propisiyetif ve vestibüler duyu başta olmak üzere tüm algılara yönlendirilen eş zamanlı dikkat, zihni de içine katarak süreci, deneyimi öne çıkarıyor, farkındalığı besliyor.

Yoga eğitmeni Sengül Dağdeviren bu programda dinleyicilerle yoga ve benzer deneyimlerini paylaşıyor, kavram ve teorileri anlatıyor, pratik egzersizler yaptırıyor, egzersizin anlamını, neye yaradığını açıklıyor. Tüm bunları yaparken de dinleyicileri "duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye" davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

  DİNLE Yoga 11 - Durmak ve niyet

  DİNLE Yoga 11 - Durmak ve niyet

  Sengül Dağdeviren bugünkü Yoga Dersleri'nde "niyet" kavramının yoga, meditasyon, pozitif psikoloji ve esenlik çalışmaları ile ilişkisini anlatıyor.
  Bir şeye başlamadan önce “durabilmeyi” ifade eden "niyet" her ne kadar “amaç” sözcüğüne daha yakınmış gibi görünse de yoga ve meditasyon pratiklerinde telkin edilen, deneyimlenen “an” da olmanın bir yolu aslında. Peki nerede, nasıl işimize yarar? Niyet etmenin (inançla ilgili olanlar dışında) ne bir formu ne de kısıtlaması var. Tek kuralı eğer sözcüklere dökülüyorsa pozitif bir dille ifade edilmesi. Yani “…malı, …mamalı” gibi ifadeler yerine “izin veriyorum, yeni bir şey deniyorum” gibi bir niyetle başlamak tercih edilebilir. Ruhsal sağlıkta nelerin problem olduğuna değil nelerin kişiyi iyi hissettirdiğine odaklanan göreli yeni bir alt alan olan pozitif psikoloji ve ondan beslenen esenlik (well-being) çalışmaları bu bağlamda ilişkili görünüyor. Esenlik bir beceri dolayısıyla öğrenilebilir, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO’nun önderliğini yaptığı yaşam becerileri eğitimi tam da bu nedenle kritik bir rol üstleniyor. Yoga, meditasyon, bilinçli farkındalık gibi çalışmaların örgün eğitime entegrasyonu da bu bağlamda düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

  • 28 min
  DİNLE Yoga 10 - Meditasyon ve denge

  DİNLE Yoga 10 - Meditasyon ve denge

  Zihni de işin içine katan beden egzersizleri, nefes çalışmaları, meditasyon hepsi yaşamsal fonksiyonlarımızı yöneten ve istemsiz çalışan Otonomik Sinir Sistemimiz üzerinde etkili olan pratikler. Özellikle günümüzün aşırı uyaranlı dünyasında, parasempatik sisteminin devreye girememesi bazılarımızın istediği kadar dinlenememesine ve buna bağlı sorunlar yaşamasına neden olabiliyor. Nitekim “İkinci Beyin” olarak da bilinen ve temel olarak sindirim ve bağırsak sağlığından sorumlu Enterik Sistem de parasempatik sistemle, yani vücudumuzdaki en uzun sinir olan vagus siniri ile etkileşimli çalışıyor. Hepimizin vagus sinirinin doğuştan gelen bir vagal tonusu var ama bunu değişik çalışmalarla etkilemek de mümkün, nefes çalışmaları da bu yöntemlerden biri. Pratiklerimizde vagal tonusu arttırmaya yönelik kısa bir nefes çalışması ve nefesle koordineli üst beden dikliğini, omurgamızın doğal uzunluğunu, üst bacak önündeki kaslarımızı biraz hissedeceğimiz, dengeyi araştıracağımız ikili bir seri (Tadasana, Utkatasana) yapıyoruz.

  • 21 min
  DİNLE Yoga 9 - Beden ve zihin

  DİNLE Yoga 9 - Beden ve zihin

  Ruh halinin bedenimizi, sağlığımızı etkilediğine dair hemen hemen hepimizin bir deneyimi var. Diğer bir deyişle “psikomatik hastalık” kavramına hepimiz aşinayız, ya kendimizden ya çevremizden. Prof. Richard Davidson’ın Sharon Begley ile birlikte yazdığı ve “Beyninizin Duygusal Hayatı” ismi ile Türkçe’ye 2018 yılında kazandırılan kitapta, beden ile zihin arasındaki ilişkiye dair bilimsel çalışmalara da yer verilirken yazarlar Botox yaptıranları “... bazı yüz kaslarını felç etmenin duygusal çeşitliliklerini sınırlayabileceği yönünde” uyarıyorlar. Ve çalışmalarının ne anlama geldiği konusunda “...bedenin duyguyu dönüştürmeye yardımcı olabileceği, hatta yoga gibi bedeni vurgulayan uygulamaların duyguyu dönüştürme potansiyeli olduğu anlamına gelir.” diye ekliyorlar. Nitekim yoga, meditasyon gibi pratikleri stüdyolardan çıkarıp hastanelere, okullara, rehabilitasyon merkezlerine, spor merkezlerine sokan şey de bu aslında. Bu bölümde, beden - zihin arasındaki bu çalışmalardan sonra, kısa bir nefes çalışması ile omurga sağlığına yönelik nefesle koordineli sandalyede “inek ve kedi” ile “twist” pozları yapıyoruz.

  • 24 min
  DİNLE Yoga 8 - Nöroplastisite ve meditasyon

  DİNLE Yoga 8 - Nöroplastisite ve meditasyon

  Nöroplastisite, beynimizin gösterdiği “uyum” kapasitesi. İşte beden ve zihni birlikte çalıştıran yoga, meditasyon gibi egzersizlerin olumlu etkilerinin oluşmasına yardımcı olan kanallardan bir tanesi de bu nöroplastisite.
  Özellikle de meditasyonun, bilinçli farkındalık çalışmalarının sağlayabileceği bütünlük hissinin arkasında beynin bu değişim kapasitesi yer alıyor. Bu konularda beyin görüntüleme tekniklerinin 1970’lerin sonlarında daha da gelişmesinin yardımı ile meditasyonun ve farkındalık çalışmalarının etkilerine dair öncü araştırmalar yapan Psikolog - Nörobilimci Richard Davidson ve yaşam bilimleri uzmanı gazeteci Sharon Begley’in "Beyninizin Duygusal Hayatı" (Orijinal baskı 2012 - Pegasus Yayınları 2018) adlı kitabından paylaşımlarla salt düşünce ve bilinçli zihin egzersizlerinin, meditasyonun somut etkilerine bakıyoruz.
  Pratiklerimiz ise sandalyede üst ve yan beden esnekliğine yönelik “Sallanan Söğüt” egzersizi ile bel sağlığı için pelvik masaj.

  • 22 min
  DİNLE Yoga 7 - Hızlı ve yavaş düşünme

  DİNLE Yoga 7 - Hızlı ve yavaş düşünme

  Amacımız beden ve zihni birlikte çalıştıran, bütünlüğü gözeten yoga pratiklerimizin iyi olma halimizi nasıl etkileyebileceğine dair farklı alanlardan bilgi, bakış açısı sunmak.
  Bu programda da rasyonel yargı ve karar verme sürecini sorgulayan çalışmalarıyla 2002 yılında Ekonomi Nobel Ödülü alan psikolog Daniel Kahneman'ın zihnimizin çalışma sistemini açıklarken kullandığı "Hızlı ve Yavaş Düşünme" kavramlarına bakıyoruz.
  Daniel Kahneman “Hızlı ve Yavaş Düşünme” (Varlık Yayınları, 2015) adlı kitabında zihnimizin 2 farklı sistemi olduğunu belirtiyor. Birçok konuda bizi yanlı kılan (objektiflikten uzaklaştıran) zihnimizin 2 farklı bilişsel mekanizması olduğunu anlatıyor ve bunları 1. ve 2. Sistem olarak adlandırıyor. Doğamızda, biyolojimizde varolan bu 2 sistemin bazı özelliklerine bakarak belirsizlik karşısında farkındalığımızı güçlendirmemiz mümkün.
  Yoga, meditasyon gibi pratikler de bir anlamda 1. sistem ile 2. sistemin işbirliğini destekleyen egzersizler.
  Bugünkü pratiklerimizle ise “duruş” leğen kemiğinden eğilme”yi deneyimliyoruz.

  • 19 min
  DİNLE Yoga 6 - Zihnimiz nasıl işliyor?

  DİNLE Yoga 6 - Zihnimiz nasıl işliyor?

  Bilinçli farkındalık / mindfulness neye yardımcı oluyor?
  Anatomimize, iskeletimize dair bilgiler nasıl ki bedensel farkındalığımızı besleyebilirse, zihnin nasıl işlediğine dair kavramlar da tavrımıza dair farkındalığımızı destekleyebilir. Bu niyetle, bugün ve önümüzdeki iki bölüm de üç farklı çalışmadan paylaşımlarımız olacak.
  Tarihsel yoga metinlerinde insan anatomisinde beş farklı katmandan (kosha) bahsedilir. En dıştan içeriye doğru gittikçe görülmesi, algılanması zor olan katmanlar vardır ki düşünce, duygu, inançların yer aldığı zihin katmanı 3. katmanı oluşturur.
  Zihnin çalışma sistemine dair ilk paylaşımımız; meditasyonu 1970’lerin sonunda tıp alanında kullanıma açan Moleküler Biyolog Prof. Jon Kabat Zinn’in oluşturduğu Mindfulness/Farkındalık Temelli Stres Yönetimi Programı’ndan. Kaynağımız ise “Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi” öncülerinden Oxford Üniversitesi’nden klinik Psikolog Mark Williams’ın, Danny Penman ile birlikte yazdığı “FARKINDALIK – Çılgın bir dünyada huzur bulmak için pratik bir rehber” ismi ile türkçeye çevrilen kitap (Pegasus Yayınları - 2014).
  Zihnin işletme (sorun çözücü) yöntemi ve varoluş yönteminin (farklı bakış açılarına yönelebilen – gerçeği çarpıttığımız zaman fark etmemize yarayan) özelliklerini paylaşarak yoga vb pratiklerle yaşamda yapılabilecek değişikliklerden bahsediyoruz.
  Bugünkü pratiğimiz ise bu derin bağ dokularına etki etmeye ve zihni dinginleştirmeye odaklı yin yogadan.

  • 2 sec

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness